Militair rijbewijs en SHAPE-rijbewijs

Changed
17/08/2022

Bent u in het bezit van een Belgisch militair rijbewijs of een SHAPE-rijbewijs? Dan mag u hier enkel mee rijden in naam van de instellingen die deze rijbewijzen afgeven (respectievelijk Defensie en de NAVO). U kunt wel een gelijkwaardig Belgisch nationaal burgerrijbewijs verkrijgen. Hieronder vindt u de specifieke voorwaarden. 

Belgisch militair rijbewijs 

Een Belgisch militair rijbewijs is een rijbewijs dat wordt afgegeven door Defensie. Afhankelijk van de rijbewijscategorieën (groep 1 of 2), kunt u een gelijkwaardig burgerrijbewijs verkrijgen 

Voor welke categorieën kan ik een gelijkwaardig burgerrijbewijs verkrijgen? 

U kunt enkel een gelijkwaardig burgerrijbewijs krijgen voor de categorieën van groep 1 (AM, A1, A2, A, B, B+E). Voor rijbewijzen van categoriegroep 2 (C1, C1E, CE, D1, D1E, D en DE) moet u een aanvraag voor een rijbewijs voorleggen dat door het examencentrum van Defensie is afgegeven. 

Bewijs van vakbekwaamheid 

Alle  bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroep 2 moeten ook een bewijs van vakbekwaamheid voorleggen als zij een burgerrijbewijs wensen met code 95. 

Anciënniteit en geldigheid 

De categorieën, verkregen door gelijkwaardigheid, krijgen als begindatum de dag waarop u het burgerrijbewijs hebt aangevraagd. De anciënniteit die u hebt verworven met het Belgisch militair rijbewijs, telt niet mee voor het burgerrijbewijs.  

SHAPE-rijbewijs 

Een SHAPE-rijbewijs is een rijbewijs dat u kunt behalen wanneer u als militair in dienst bent bij de NAVO. Meer bepaald gaat het over de strijdkrachten die in België gelegerd zijn en afhangen van de SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).  

Voor welke categorieën kan ik een gelijkwaardig burgerrijbewijs verkrijgen? 

Zowel voor categorieën van groep 1 (AM, A1, A2, A, B, B+E) als van groep 2 (C1, C, D1 en D) kunt u een gelijkwaardige burgercategorie verkrijgen. U moet wel een geldig SHAPE-ID voorleggen, dit is de identiteitskaart die bij het SHAPE-rijbewijs hoort. 

Medisch attest 

Voor de categorieën van groep 2 is een medisch attest groep II vereist. Dit kunt u verkrijgen, nadat u een medisch onderzoek groep II hebt laten uitvoeren om de rijgeschiktheid te beoordelen. 

Bewijs van vakbekwaamheid 

Alle  bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroep 2 moeten ook een bewijs van vakbekwaamheid voorleggen als zij een burgerrijbewijs wensen met code 95. 

Anciënniteit en geldigheid 

De categorieën, behaald door de omwisseling van een SHAPE-rijbewijs, krijgen als begindatum de dag waarop u ze omwisselt voor het burgerrijbewijs. De anciënniteit die u hebt verworven met het SHAPE-rijbewijs, telt niet mee voor het burgerrijbewijs.