Internationaal rijbewijs

Changed
05/07/2023

Het internationaal rijbewijs is een ‘vertaling’ van het nationaal rijbewijs. Het is er dankzij het Verdrag van Wenen en kan worden ‘gelezen’ door alle landen die dit verdrag bekrachtigd hebben, waaronder België. Er bestaat slechts één model van, wat niet het geval is voor nationale rijbewijzen die overal ter wereld worden uitgereikt. 

Het internationaal rijbewijs is geldig in alle landen die het Verdrag van Wenen ondertekend hebben behalve: 

  • in het land waar het werd uitgereikt 
  • in het land waar de houder ervan woont 

Als u een internationaal rijbewijs bezit, moet u ook altijd uw nationaal rijbewijs kunnen voorleggen. U moet dan zowel uw nationaal als internationaal rijbewijs bijhebben om een voertuig te mogen besturen.  

U vraagt een internationaal rijbewijs aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent, behalve als u een diplomatieke identiteitskaart hebt. U moet dan contact opnemen met de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken

U hebt geen internationaal rijbewijs nodig als u naar een land gaat van de Europese Unie. In dat land volstaat uw nationaal rijbewijs. 

U woont in België 

Als u in België woont, er bent ingeschreven en naar een land gaat dat het Belgisch nationaal rijbewijs niet erkent, informeert u het best bij de autoriteiten van dat land om te weten of u al dan niet een internationaal rijbewijs nodig hebt. 

Voor een aantal landen is in dat geval een internationaal rijbewijs verplicht als u daar wilt autorijden.

U woont niet in België 

Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijft, moet u in het land waar u verblijft een internationaal rijbewijs vragen. 

U kunt het internationaal rijbewijs vragen in de Belgische gemeente waar u het laatst was ingeschreven als:  

  • u Belg bent 
  • niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) verblijft 
  • bent ingeschreven in de Belgische ambassade van het land waar u verblijft en in het bezit van een geldige ID-kaart