Vakbekwaamheid (code 95)

Changed
26/09/2023

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs. Dit is verplicht voor de meeste professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D, vrachtwagen, autobus en autocar. U moet om de vijf jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid staat op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën. 

Bepaalde bestuurders hebben geen bewijs van vakbekwaamheid nodig voor hun transportactiviteiten. 

Ingevolge de zesde staatshervorming en meerdere arresten van de Raad van State staat vast dat de Gewesten bevoegd zijn voor de organisatie en het beheer van de (examencentra voor) examens voor het rijbewijs en vakbekwaamheid, nascholing en vrijstellingen van beroepsbekwaamheid.

Bewijs van vakbekwaamheid 

Er zijn verschillende manieren om een bewijs van vakbekwaamheid te verkrijgen: 

 1. U hebt al een rijbewijs D, D1, DE, D1E van vóór 10 september 2008? Dan moet u geen examen afleggen. U moet enkel nascholing volgen.  
  U hebt al een rijbewijs C, C1, CE, C1E van vóór 10 september 2009? Dan moet u geen examen afleggen. U moet enkel nascholing volgen. 
 2. U bent in het bezit van een Belgisch of Europees rijbewijs met code 95. 
 3. U bent in het bezit van een kwalificatiekaart bestuurder afgeleverd door een Europese lidstaat of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 

Beperkte geldigheid 

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Als u de vakbekwaamheid wilt verlengen, moet u een permanente opleiding volgen via modules, voor een totale duur van 35 uur in een erkend centrum. De medische keuring groep 2 moet in orde zijn bij uw aanvraag voor een verlenging van de code 95. 

De permanente opleiding kunt u volgen in het land waar u werkt of in het land waar u verblijft. Als u in België verblijft en werkt, zal de nascholing in België plaatsvinden. 

Vrijstellingen van beroepsbekwaamheid 

De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders: 

 • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van maximum 45 km/u  
 • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, als dat vervoer nodig is voor de opdrachten van die diensten 
 • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht 
 • van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is 
 • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp 
 • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen 
 • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft. Op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. 
 • van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid.  Behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset. 

Behalen van het bewijs van vakbekwaamheid

De regio’s zijn bevoegd voor de scholing en de examen