Personenwagen (categorie B)

Changed
01/02/2023

Voor de volgende voertuigen hebt u een rijbewijs categorie B nodig: 

  • een vierwieler met motor 
  • een voertuig waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) ten hoogste 3.500 kg bedraagt, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend 

Aan deze voertuigen mag een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM van ten hoogste 750 kg. 

Een rijbewijs B met code 96of een rijbewijs BE is nodig als uw aanhangwagen meer dan 750 kg weegt of als de maximaal toegelaten massa (MTM) van uw voertuig met aanhangwagen meer is dan 3500 kg. 

Voorwaarden categorie B 

Theorie-examen: vanaf 17 jaar 

Praktijkexamen: vanaf 18 jaar 

Scholing en examens 

​De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens.  

Meer info over voorlopige rijbewijzen Categorie B: M18, M36 of M12 vindt u op de pagina Voorlopige rijbewijzen.

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktisch examen (op de weg), krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie B aan te vragen. De categorie AM krijgt u er automatisch bij.

Samenvatting 

 

Kenmerken van het voertuig 

Categorie 

In België vanaf de leeftijd van  

Alle personen wagens 

Maximaal toegelaten massa (MTM) tot 3.500 kg en  maximum 8 passagiers 

18 jaar 

Quads 

Controleer op het bewijs van inschrijving – staat soms  ingeschreven als landbouwvoertuig 

18 jaar 

Met lichte aanhangwagen 

MTM aanhangwagen ≤ 750 kg of gezamenlijke MTM  samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) ≤ 3.500 kg  

18 jaar