Landbouwvoertuigen (categorie G)

Changed
01/02/2023

Voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel op de openbare weg is een specifiek rijbewijs vereist: het rijbewijs geldig voor categorie G. 

Categorie G omvat land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens, en de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, motorploeg of maaimachine.

G is een nationale categorie, die enkel geldig is in België. 

Voorwaarden 

Om een rijbewijs voor categorie G te verkrijgen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen, tenzij u hiervan bent vrijgesteld. 

  • theorie-examen: vanaf 15 jaar en 9 maanden 
  • praktijkexamen: vanaf 16 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar krijgt u code 205 op uw rijbewijs, beperkt tot het besturen van een voertuig met sleep (trekker & aanhangwagen) tot 20 ton. 

Rijden met voertuigen van categorie G in België zonder rijbewijs G 

Bent u geboren vóór 1 oktober 1982? Dan mag u een landbouwvoertuig besturen zonder rijbewijs. Maar de categorie G wordt niet op uw rijbewijs vermeld. Indien u deze categorie toch op uw rijbewijs vermeld wilt hebben staan, zal u het gepaste examen moeten afleggen. 

Als u een rijbewijs categorie CE verkrijgt, wordt het automatisch geldig gemaakt voor categorie G.

Hebt u een rijbewijs B, BE, C1, C1E, C of CE? Dan mag u een voertuig van de categorie G besturen waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) gelijk is aan die van de voertuigen waarvoor u een rijbewijs hebt. 

Scholing en examens 

Er bestaat geen voorlopig rijbewijs voor categorie G.  

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. Wij verwijzen u graag door naar de relevante pagina’s.

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktijkexamen, krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Dat document is drie jaar geldig. U kunt het rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. 

Samenvatting 

Gebruik 

Kenmerken van het voertuig 

Categorie 

In België vanaf de leeftijd van 

Enkel in landbouw of bosbouw 

Landbouw- of bostrekker 

16 jaar 

 

 

Geen rijbewijs indien bestuurder geboren voor 01/10/1982