Bromfietsen en speedpedelec (categorie AM)

Changed
31/01/2023

Bromfietsen en speed pedelecs verdelen we in twee klassen, namelijk klasse A en klasse B. Aangezien speed pedelecs een hoge snelheid kunnen behalen, vallen ze niet onder de categorie fietsen maar bromfietsen. 

Klasse A → geen rijbewijs 

Bepaalde voertuigen mag u vanaf zestien jaar besturen, zonder rijbewijs. Namelijk elk twee- of driewielig voertuig dat: 

 • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
 • of uitgerust is met een elektrische motor  
 • en niet sneller kan rijden dan 25 km/u 

Klasse B → rijbewijs categorie AM 

Om te rijden met twee- of driewielers of lichte vierwielers die sneller kunnen rijden dan 25 km/u tot 45 km/u, hebt u een rijbewijs categorie AM nodig. 

Tweewielers 

 • Elk tweewielig voertuig  
  • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
  • of is uitgerust met een elektrische motor. 
 • Speed pedelecs met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 4.000 W. 

Driewielers 

 • Elk driewielig voertuig 
  • uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³ bedraagt  
  • of uitgerust met een elektrische motor. 
  • De massa in rijklare toestand is beperkt tot 270 kg. Bij elektrische motoren geldt die massa zonder de batterijen. 

Lichte vierwielers 

 • Elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor:   
  • motor met elektrische ontsteking: waarvan de cilinderinhoud maximum 50 cm³  
  • andere motoren: met een netto maximumvermogen van 4 Kw 
  • De maximale lege massa is beperkt tot 425 kg. Bij elektrische motoren geldt die massa zonder de batterijen. 

Rijbewijs categorie AM 

De categorie AM (Europese categorie) werd sinds 1 mei 2013 ingevoerd in België en vervangt de oude categorie A3. 

Behalen categorie AM 

 • Hebt u een rijbewijs behaald voor de categorie A1, A2, A of B? Dan krijgt u automatisch toegang tot de categorie AM. 
 • Als u geen rijbewijs voor de categorie A1, A2, A of B hebt, moet u lessen nemen en examens afleggen:   
  • theorie-examen: mogelijk vanaf drie maanden voor de leeftijd van zestien jaar  
  • praktijkexamen: vanaf zestien jaar 

Om een passagier te vervoeren moet u minstens achttien jaar zijn. 

Scholing en examens 

Er bestaat geen voorlopig rijbewijs voor de categorie AM.  

Op de openbare weg kan u enkel met de rijschool oefenen. 

De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens. Wij verwijzen u graag door naar de relevante pagina’s

Aanvraag om een rijbewijs 

Als u geslaagd bent voor het praktisch examen, krijgt u van het examencentrum een ‘Aanvraag om een rijbewijs’ die 3 jaar geldig is. 

Met deze aanvraag gaat u naar uw gemeente om uw rijbewijs categorie AM aan te vragen. 

Samenvatting 

 

Kenmerken van het voertuig 

Categorie rijbewijs 

Bromfiets klasse A 

(vanaf 16 jaar) 

Maximale snelheid: 25 km/u 

Cilinderinhoud: 50 cm³ 

Geen rijbewijs nodig 

Bromfiets klasse B 

(vanaf 16 jaar, met passagier vanaf 18 jaar) 

Maximale snelheid: tussen 25 km/u en 45 km/u  

Cilinderinhoud: maximum 50 cm³  
Vermogen max.: 4kW (elektrische motor) 

bromfiets met twee of drie wielen of lichte vierwielers

Vrijstelling van het rijbewijs AM voor personen geboren voor 15 februari 1961 

Speed pedelec: elektrische fiets snelheid tussen 25 en 45 km/u 

Lichte vierwieler: 
Vermogen max.: 4 kW – cilinderinhoud 50 cm³ 
Maximale snelheid: 45 km/u 

Faqs

 • Mijn rijbewijs categorie B geeft mij geen automatische toegang tot de categorie AM. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met uw gemeente. Zij kunnen u verder helpen. 

 • Mag ik aan een bromfiets klasse B (categorie AM) een aanhangwagen koppelen?

  Ja, u mag aan een bromfiets klasse B (categorie AM) een aanhangwagen koppelen. 

 • Mag ik nog rijden met mijn ‘getuigschrift bromfiets’ van voor 1989?

  Neen. De ‘getuigschriften bromfiets’ werden vanaf 1989 vervangen door de categorie A3 (nu categorie AM). Hebt u een getuigschrift bromfiets niet omgewisseld voor de categorie A3 vóór 1 januari 1992? U moet dan om te mogen rijden met een bromfiets klasse B, de volledige procedure volgen (scholing en slagen in de examens) om de categorie AM te verkrijgen. 

 • Mag ik nog rijden met mijn rijbewijs categorie A3?

  Als u nog een rijbewijs hebt dat geldig is voor de categorie A3, mag u in België met een bromfiets klasse B rijden. Wilt u met deze categorie in het buitenland met een bromfiets rijden, dan moet u uw rijbewijs vooraf bij de gemeente omwisselen in een rijbewijs 'bankkaartmodel' waarop de categorie AM vermeld staat. 

 • Ik ben voor 15 februari 1961 geboren. Moet ik een rijbewijs hebben om een bromfiets of lichte vierwieler te besturen?

  Neen, personen geboren voor 15 februari 1961 moeten geen rijbewijs hebben om een bromfiets of een lichte vierwieler te besturen op het Belgisch grondgebied. Maar de categorie AM wordt dan niet op uw rijbewijs vermeld. Indien u deze categorie toch op uw rijbewijs vermeld wilt hebben staan, zal u het gepaste examen moeten afleggen.