Beperkte mobiliteit en rijgeschiktheid

Changed
20/09/2022

Personen met beperkte mobiliteit of een handicap hebben toelating nodig om te kunnen rijden met de auto. Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig. Als u wilt rijden met een aangepast voertuig, hebt u daarvoor een goedkeuring nodig.

Rijgeschiktheidsattest aanvragen 

Als u last hebt van verminderde functionele vaardigheden (motorisch, visueel, op het vlak van waarneming, cognitief ...) die de veilige besturing van een motorvoertuig kunnen beïnvloeden, hebt u een rijgeschiktheidsattest nodig. Als u dit attest niet hebt, mag u geen voertuig besturen.  

Particulieren  

Het rijgeschiktheidsattest kunt u in Vlaanderen verkrijgen via het ‘Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing’ (CARA), een instantie van Vias Institute. In Wallonië kunt u het verkrijgen via het Département d’Aptitude à la Conduite (DAC) van het ‘Agence Wallonne pour la Sécurité Routière’ (AWSR). 

CARA en DAC staan hierbij in voor uw rijgeschiktheidsonderzoek en leveren u de documenten af voor uw (nieuw) rijbewijs. Het rijgeschiktheidsonderzoek is gratis. Daarnaast beslissen ze of u aanpassingen aan uw voertuig nodig hebt of leggen ze bepaalde beperkingen voor uw rijbewijs op voor de veiligheid.  

Professioneel vervoer 

Voor professioneel vervoer kunt u contact opnemen met een erkend medisch centrum. Dat kan een advies vragen aan CARA of DAC. Het medisch centrum (zoals Medex en interne en externe medische centra) beslist over de geschiktheid om te rijden.  

Ook in dit geval kunnen CARA en DAC informatie geven over de aanpassing van het voertuig of over de administratieve procedures voor het rijbewijs. 

Contact 

Neem voor meer informatie contact op met de bevoegde instanties.  

 • CARA: op het nummer 02 244 15 52 of per mail: cara@vias.be 
 • DAC: op het nummer: 081 140 400 of per mail: dac@awsr.be 

Voor financiële tegemoetkomingen voor de aanpassing van uw auto of voor rijlessen kunt u terecht bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.   

Uw aangepast voertuig laten goedkeuren 

De gewesten zijn bevoegd voor de goedkeuring van aangepaste voertuigen. U kunt contact met hen opnemen via onderstaande adressen: 

Uw aangepast voertuig delen 

U mag uw aangepaste voertuig uitlenen of delen via een autodeelsysteem. Hierbij moet u wel letten op kortingen die u hebt verkregen (voor de aanpassing, de aankoop, de inverkeerstelling, ...).  

Deze kortingen mogen niet gekoppeld zijn aan voorwaarden die het uitlenen van het voertuig verbieden (voorbeeld: de persoon die de kortingen genoot, zou zich altijd aan boord van het voertuig moeten bevinden). Kijk dus eerst de toekenningsvoorwaarden van de kortingen na. Zijn deze voorwaarden niet op uw geval van toepassing? Dan kunt u uw aangepast voertuig uitlenen.  

Het spreekt voor zich dat de aanpassing van de auto in overeenstemming moet zijn met het rijbewijs van degene die de auto gaat besturen. Het rijbewijs van personen met een handicap kan immers codes (met betrekking tot die handicap) bevatten die beperkingen of voorwaarden opleggen voor een bepaald voertuig. 

De lijst met codes is opgenomen in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 

Faqs

 • Heb ik recht op kortingen? Hoe moet ik ze aanvragen?

  Personen wiens handicap erkend is genieten, onder bepaalde voorwaarden:  

  • een btw-tarief van zes procent bij de aankoop van een voertuig en een terugbetaling van deze btw 

  • een btw-tarief van zes procent voor aanpassingswerken aan het voertuig 

  • een vrijstelling van de verkeersbelasting en van de belasting op inverkeerstelling  

  • een verlaagd btw-tarief voor onderhoudswerken aan, en herstelling van hun voertuig 

  • een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van onderdelen en accessoires voor hun voertuig  

  De FOD Financiën is hiervoor bevoegd. Meer informatie vindt u op hun website onder de rubriek gehandicapte autogebruikers. U kunt de FOD Financiën ook telefonisch bereiken:  

   

  Verder is er per gewest specifieke ondersteuning voorzien:   

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de dienst ‘Phare’ reststeun voor de aanpassing van uw voertuig. De voorwaarden en bedragen staan vermeld op hun website. Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen op het nummer 02 800 82 03. 

  • In het Vlaams Gewest biedt ‘VAPH’ financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig, en, in bepaalde gevallen, voor rijlessen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de tegemoetkomingen:  https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/hulpmiddelen/welke/refertelijst

  • In het Waals Gewest biedt ‘AViQ’ ook financiële tegemoetkomingen aan voor de aanpassing van uw voertuig. Meer informatie vindt u op de website en in de Réglementation pour les aides matérielles. Als u een vraag hebt, kunt u contact opnemen met CICAT:  

Contact

Contact Fields
 • CARA

  VIAS institute 
  Afdeling CARA 
  Haachtsesteenweg 1405 
  1130 Brussel 

 • DAC

  Agence wallonne pour la Sécurité routière 
  DAC – Département d’Aptitude à la Conduite 
  Chaussée de Liège 654C 
  5100 Jambes