Wat zijn mijn rechten?

Changed
18/08/2023

Als autobus- of touringpassagier heeft u rechten die bepaald worden door een Europese Verordening. Die rechten verschillen naar gelang het type vervoer (geregeld of ongeregeld) en de reisafstand (meer of minder dan 250km).

Voor welk type vervoer ?

De verordening is in zijn geheel van toepassing op geregeld vervoer met een geplande reisafstand van 250 km of meer. In dit geval kan u zich beroepen op de volgende rechten:

· Niet-discriminerende contractvoorwaarden;

· Vergoeding en bijstand bij ongevallen;

· Rechten van personen met een handicap of beperkte mobiliteit;

· Rechten van de passagier in geval van annulering of vertraging;

· Algemene regels betreffende informatie en klachten.

Op geregeld vervoer van minder dan 250 km zijn slechts een aantal basisbepalingen van toepassing:

· Niet-discriminerende contractvoorwaarden;

· Recht op vervoer voor personen met beperkte mobiliteit;

· Compensatie voor mobiliteitshulpmiddelen;

· Reisinformatie;

· Indiening van klachten.

De verordening is ook van toepassing op ongeregeld vervoer, maar nagenoeg enkel betreffende de vergoeding en bijstand bij ongevallen.

Welke bijzondere rechten hebben reizigers met een handicap of beperkte mobiliteit?

Vervoersondernemingen mogen het vervoer niet weigeren aan personen op grond van hun beperkte mobiliteit, tenzij de algemene veiligheid in het gedrang komt of tenzij dit onmogelijk is gelet op de structuur (design) van het voertuig. Bovendien hebben deze personen recht op (kosteloze) bijstand in aangewezen terminals en in de autobus- en touringcar zelf. Tenslotte voorziet de verordening in een handicapgerelateerde opleiding voor personen die deze bijstand dienen te verlenen.

Wanneer kan u klacht indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer?

U moet eerst klacht indienen bij de vervoerder zelf. Doorgaans via de website of de klantendienst. Als u van oordeel bent dat uw klacht niet correct behandeld is en u uw rechten dus niet hebt kunnen laten gelden, kan u klacht indienen bij de handhavingsinstantie van de FOD Mobiliteit en Vervoer..

De handhavingsinstantie van de FOD Mobiliteit en Vervoer behandelt uitsluitend klachten in geval van internationaal geregeld vervoer. In geval van nationaal geregeld vervoer dienen de passagiers zich te wenden tot de handhavingsinstanties van de gewestelijke overheden.

Wat betreft het ongeregeld vervoer kan enkel bij de betrokken vervoersonderneming klacht worden ingediend.

Onderaan kunt u de verordening downloaden alsook een samenvatting hiervan.

Contact

Via mail: road.passengerrights@mobilit.fgov.be

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve