Verhuizen naar België met uw voertuig

Changed
21/08/2023

Het besturen van een voertuig in België

Het Koninklijk Besluit van 20/07/2001 inzake de inschrijving van voertuigen bepaalt dat een voertuig slechts op de weg mag worden gebracht indien het ingeschreven is en voorzien is van een kentekenplaat. Niet-naleving van deze bepaling (overtreding van de tweede graad) leidt tot een onmiddellijke heffing van 116 €. Als de zaak voor de rechter wordt gebracht, kan de betrokkene een boete krijgen tussen 116 en 2000 € (x 8 cent extra) en/of kan zijn rijbewijs worden ingetrokken voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

(NB: Er bestaan uitzonderingen op de registratieplicht in België.)

 

Verhuizen naar België met uw eigen voertuig vanuit een land van de Europese Unie

Als u in België gaat wonen en uw voertuig meeneemt (uw naam komt op het kentekenbewijs te staan): dit is de procedure die u moet volgen om het in te schrijven.

1. Registratie. Allereerst, moet u:

- zich inschrijven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente (natuurlijke persoon), binnen 8 dagen na de verhuizing naar België, of

- zich inschrijven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (rechtspersoon) en een vaste inrichting hebben in België waar het voertuig wordt beheerd of gebruikt.

 

2. Douane inklaring. Vervolgens moet u het voertuig in België invoeren om het op uw naam te laten registreren. U kunt dit doen via de elektronische aanvraag e705 of via een douanekantoor van uw keuze. Zie de website van de FOD Financiën over dit onderwerp.

 

3. Preregistratie van de technische gegevens van het voertuig.

3.1. Voor een voertuig met Europese goedkeuring.

Om ervoor te zorgen dat het voertuig bekend is in de DIV-databank, kunt u zijn technische gegevens "preregistreren": via de applicatie :

https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/(externe link)

De gegevens zijn afkomstig van uw inschrijvingsbewijs.

Hiervoor hebt u een elektronische identiteitskaart nodig.

Dit is niet verplicht voor particulieren.

(Opmerking: Als u in België woonde voordat u naar het buitenland ging en uw voertuig was in België al op uw naam ingeschreven: het is bekend bij de DIV en hoeft niet te worden gepreregistreerd).

3.2. Voor een voertuig zonder Europese goedkeuring.

Vraag een validatie aan bij een regionale goedkeuringsinstantie:

BRUSSEL MOBILITEIT :  https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/auto-moto/homo… 

VLAAMSE OVERHEID  :  https://www.vlaanderen.be/homologatie-van-voertuigen 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (SPW) :  https://www.wallonie.be/fr/demarches/homologuer-un-vehicule-pour-permet… 

 

4. Inschrijving van uw voertuig

Ga naar een verzekeraar om uw voertuig in België in te schrijven. Hij zal u een inschrijvingsformulier geven dat u moet invullen en ondertekenen. Geef hem uw volledige buitenlandse inschrijvingsbewijs.

Indien de technische gegevens van uw voertuig werden gepreregistreerd zoals vermeld in punt 3, kan uw verzekeraar het voertuig onmiddellijk in de applicatie van de DIV inschrijven (WebDIV).

Indien het voertuig niet is gepreregistreerd, of indien de online inschrijving mislukt, zal uw verzekeraar u een bewijs van computerweigering en het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier tot inschrijving samen met uw volledige buitenlandse inschrijvingsbewijs bezorgen.

Stuur dit alles naar de DIV per post ( (City Atrium, Progrèsstraat 56, 1210 Brussel) of door een afspraak te maken bij een van onze loketten.

De postbode zal u snel uw nieuwe Belgische kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs brengen. De prijzen en levering.

U kunt de status van uw aanvraag controleren op de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer onder de rubriek "mijn voertuig, mijn plaat".

Voor informatie over de inschrijving van voertuigen in België, zie de website van de DIV.

 

 

Your Europe

Contact Fields

logo your Europe

 

 

 

 

 

Help us improve