Herinschrijving van uw voertuig onder een andere kentekenplaat

Changed
31/01/2023
 • Een eenvoudige verandering van kentekenplaat

  Opgelet: Indien u nog een kentekenplaat van het oude formaat heeft en die niet gepersonaliseerd is, vraagt u een herinschrijving aan en krijgt u een nieuwe kentekenplaat. Vergeet niet de oude te laten schrappen.

  Voeg het kentekenbewijs bij het aanvraagformulier.

  Indien u dit niet meer heeft, ga dan naar de politie en geef het op als verloren. De politie zal u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling overhandigen. Voeg dit attest bij de aanvraag tot inschrijving.

  Het volledige dossier (formulier + CIM of attest) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  Om uw kentekenplaat te wijzigen, volgt u deze stappen:

  1. Vraag uw verzekeraar een roos formulier aanvraag van een inschrijving voorzien van een verzekeringsvignet. Vul dit formulier in. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.

   Vak X1 "inschrijving"

   Vink "gewone inschrijving" aan

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar"

   • Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt.

   (*)

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat"

   • Vink "gewone kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan.

   De aanvrager van de inschrijving

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje.

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op.

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening"

   Dateer en onderteken het formulier.

   Vak X9 "taal"

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren.

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Vermeld "Herinschrijving van hetzelfde voertuig onder een andere kentekenplaat".

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk het adres op.

   Vak X11 "spoedlevering"

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen.

   (*) Vink JA aan als u al een kentekenplaat op een ander voertuig heeft en u die kentekenplaat in dit geval wilt gebruiken.

  2. Voeg het kentekenbewijs bij het aanvraagformulier.

   • Indien het CIM uit twee delen bestaat, moeten beide delen aanwezig zijn.
   • Indien een deel ontbreekt, gaat u naar een politiekantoor en doet u hiervan aangifte. De politie zal u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling overhandigen. Hecht dit attest aan het deel van het CIM dat u nog heeft.

   Het volledige dossier (formulier + kentekenbewijs en/of politie-attest) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  3. De kentekenplaat en/of het kentekenbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg deze pagina voor de prijzen en de leveringIndien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen.

 • Herinschrijving na diefstal, verlies of vernietiging van uw nummerplaat

  Om uw voertuig opnieuw in te schrijven, volgt u de stappen van de aanvraag om een verloren, gestolen of vernielde kentekenplaat te vervangen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)