Het formaat van de kentekenplaat

Changed
20/01/2023
 • Het formaat van de kentekenplaat kiezen

  De Europese kentekenplaat bestaat in 4 formaten:

  1. De “rechthoekige” kentekenplaat (52 x 11 cm)

   Dit is het kentekenformaat dat doorgaans wordt gekozen. Vink op het aanvraagformulier in vak X3 "normale kentekenplaat" aan.

  2. De "vierkante" kentekenplaat (34 x 21 cm)

   Wanneer de plaatruimte op het voertuig geen rechthoekige kentekenplaat toelaat. Vink op het aanvraagformulier in vak X3 "vierkant formaat" aan.

  3. De kentekenplaat “formaat moto” (21x14 cm)

   Dit formaat is verplicht voor moto's.  Vink op het aanvraagformulier in vak X3 "formaat moto" aan.

   Dit formaat kan worden gevraagd als de voorziene ruimte op het voertuig noch het "rechthoekige formaat" noch het "vierkante formaat" toelaat.

   Om een kentekenplaat “formaat moto” te bekomen, volgt u de onderstaande stappen:

   • Bied het voertuig aan aan de technische controle om de aangewezen plaats voor de kentekenplaat te controleren. De technische controle zal haar instemming voor het "formaat moto" aangeven op het aanvraagformulier voor de inschrijving dat ze aan u overhandigt.  Een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie vindt u hier.
   • Vink op het aanvraagformulier in vak X10 opnieuw "formaat moto" aan.

   Opgelet: Indien het voertuig een landbouw- of bosbouwtrekker is, is het niet nodig het voertuig aan een technische controle te onderwerpen. In dat geval moet bij het aanvraagformulier een foto worden gevoegd waarop de plaats van de kentekenplaat is aangegeven.

   Opmerking: een kentekenplaat "formaat moto" aanvragen kan enkel via uw verzekeraar. Het volledige dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een bijkantoor of een Brussels loket van de DIV. 

  4. Kentekenplaat “format cyclo” (10x12 cm)

   Dit formaat is verplicht voor bromfietsen, speedpedelecs en lichte vierwielers. Vink op het aanvraagformulier, in vak X3, "formaat cyclo" aan.

 • Het formaat van de kentekenplaat wijzigen

  Indien u al een Europese kentekenplaat heeft, kunt u het formaat veranderen door een duplicaat aan te vragen.  Geef in vak X10 van het aanvraagformulier duidelijk aan welk formaat u wenst. Zie de informatie over het vervangen van de kentekenplaat.

  Indien u nog een kentekenplaat in het oude formaat heeft, krijgt u automatisch een nieuwe Europese kentekenplaat. U moet een nieuwe kentekenplaat aanvragen. Vergeet niet om het kentekenbewijs bij het aanvraagformulier te voegen. Als u dit niet meer heeft, ga dan naar de politie en geef het op als verloren. U ontvangt een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling. Voeg dit attest bij de aanvraag tot inschrijving. Vergeet niet de oude kentekenplaat te laten schrappen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)