De vervanging aanvragen van een beschadigde, verloren, gestolen of vernietigde kentekenplaat

Changed
10/11/2023
 • Vervanging van een kentekenplaat

  Opgelet: Indien u nog een kentekenplaat van het oude formaat heeft en die kentekenplaat niet gepersonaliseerd is, vraagt u een herinschrijving aan en krijgt u een nieuwe kentekenplaat. Vergeet niet de oude te laten schrappen.

  Voeg het kentekenbewijs bij het aanvraagformulier.

  Als u dit niet meer heeft, ga dan naar de politie en geef het op als verloren. De politie zal u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling overhandigen. Voeg dit attest bij de aanvraag tot inschrijving.

  Het volledige dossier (formulier + CIM of attest) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  Beschadigde kentekenplaat 

  Bij een beschadigde kentekenplaat in Europees formaat volgt u de onderstaande stappen:

  1. Vraag uw verzekeraar een roos formulier aanvraag van een inschrijving voorzien van een verzekeringsvignet. Vul dit formulier in. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.

   Vak X1 "inschrijving"

   Vink "gewone inschrijving" aan

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar"

   Vink JA aan en voer uw kentekenplaat in.

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat"

   • Vink "gewone kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan.
   • Indien u uw kentekenplaat wenst te behouden (vak A = JA) maar het formaat wilt wijzigen, vink dan het gewenste formaat aan. Specificeer het gewenste formaat in het vak X10.

   De aanvrager van de inschrijving

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje.

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op.

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening"

   Dateer en onderteken het formulier.

   Vak X9 "taal"

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren.

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Schrijf "verzoek om duplicaat beschadigde plaat ".

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk het adres op. (Dit kan een bijkantoor of een loket van de DIV zijn.)

   Vak X11 "spoedlevering"

    

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen.

  2. Via een loket van de DIV.

   Indien u uw voertuig (met beschadigde nummerplaat) wenst te gebruiken: dien uw aanvraag in bij een antenne of Brussels loket van de DIV (afspraak).

   Het personeelslid dat uw aanvraag behandelt, zal u zeggen wanneer uw kentekenplaat beschikbaar zal zijn aan het loket. 

   Info over de prijs en de levering.

  3. Per post.

   Schrijf op de plaat "Dit is een beschadigde kentekenplaat voor de aanvraag van een duplicaat, zie bijgevoegd formulier, niet schrappen".

   Voeg de kentekenplaat bij het aanvraagformulier als u het per post verstuurt.

   Let op: u mag uw voertuig niet gebruiken vooraleer u de kentekenplaat heeft ontvangen!

   De kentekenplaat en het kentekenbewijs worden geleverd door de postbode. Info over de prijs en de levering. 

 • Verloren, gestolen of vernietigde kentekenplaat

  Bij een verloren, gestolen of vernietigde kentekenplaat volgt u de onderstaande stappen:

  1. Ga naar een politiekantoor om er aangifte te doen van de onvrijwillige buitenbezitstelling van uw kentekenplaat.

   De politie zal de kentekenplaat schrappen. U ontvangt een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling. U hoeft dit attest niet aan bpost voor te leggen om de kentekenplaat te laten schrappen.

   Let op: indien ook uw kentekenbewijs ontbreekt (of een van de twee delen), vraag dan ook om een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling.

  2. Vraag uw verzekeraar een roos formulier aanvraag van een inschrijving voorzien van een verzekeringsvignet. Vul dit formulier in. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen.

   Vak X1 "inschrijving"

   Vink "gewone inschrijving" aan

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar"

   Vink NEE aan, want een nieuwe kentekenplaat is verplicht.

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat"

   • Vink "gewone kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan.

   De aanvrager van de inschrijving

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje.

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op.

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening"

   Dateer en onderteken het formulier.

   Vak X9 "taal"

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren.

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Vermeld "Herinschrijving van hetzelfde voertuig onder een andere kentekenplaat".

   Vak X10 "bijkomende informatie"

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk het adres op.

   Vak X11 "spoedlevering"

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen.

  3. Voeg het kentekenbewijs en alle attesten die u van de politie ontving bij uw aanvraagformulier.

   Het volledige dossier (formulier + kentekenbewijs en/of politie-attesten) moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

  4. De kentekenplaat en het kentekenbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg de informatie over de prijzen en de levering. Aangezien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)