Een zwaar bedrijfsvoertuig inschrijven

Changed
29/03/2024
 • Hoe een nieuw voertuig inschrijven?    

  Volg deze stappen om een nieuw voertuig in te schrijven: 

  1. Vul het roze formulier aanvraag tot inschrijving in dat de verkoper u overhandigde.

   1. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen. 

    

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving" aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft en die wenst te behouden. 

   • Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt. 

   Vak X2  

   Vink "nieuw voertuig" aan 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "gewone kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan. 

   • Indien u uw kentekenplaat wenst te behouden (vak A = JA) maar het formaat wilt wijzigen, vink dan het gewenste formaat aan. Preciseer het gewenste formaat in vak X10 door DUPLICAAT aan te duiden. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

  2. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Bezorg hem het formulier zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot) en uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet. 

   Het volledige dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV.

   Opgelet: als u een duplicaat van een kentekenbewijs aanvraagt, moet deze aanvraag gebeuren in een antenne of in een Brussels loket. 

  3. De kentekenplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg de informatie over de prijzen en de levering. Indien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen.

  4. Na de inschrijving en voor de inverkeerstelling, moet uw voertuig aangeboden worden aan de technische controle voor een volledige controle en weging.

   Hier vindt u een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie.

  5. Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.

   1. Vergeet niet om de oude kentekenplaat te laten schrappen wanneer u de nieuwe heeft ontvangen. Zolang u een kentekenplaat heeft, blijft de verkeersbelasting verschuldigd. Doorgaans geldt dit ook voor de verzekering van uw voertuig. 

    

 • Bijkomende informatie  

  Gepersonaliseerde kentekenplaat

  Overdracht  

  Verwerkingstermijn  

  Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

  Schrapping 

   

  Hoe een tweedehandswagen inschrijven?    

  Let op!  

  De verkoper moet u een formulier aanvraag tot inschrijving overhandigen, want hij heeft de boorddocumenten moeten voorleggen bij de technische controle. Dit formulier blijft geldig tot TWEE MAANDEN na het bezoek aan het keuringsstation. Controleer de datum in vak X13 (stempel van het keuringsstation /+ datum).  

  De verkoper moet u ook zijn laatste CIM (inschrijvingsbewijs) of een attest van de politie overhandigen als hij zijn CIM niet meer heeft. Indien hij u geen van deze documenten kan overmaken, vraagt u hem om het nodige te doen bij de politie. 

  Indien u een voertuig heeft gekocht zonder administratieve controle, moet u de documenten van het voertuig voorleggen in het keuringsstation, waar u een formulier aanvraag tot inschrijving zult ontvangen. Vind een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie. 

   

  Volg deze stappen om een tweedehandsvoertuig in te schrijven: 

  1. Vul het roze formulier aanvraag tot inschrijving in.

   1. Vraag indien nodig uw verzekeraar om u hierbij te helpen. 

    

   Op het formulier:  

     

   Vak X1 "inschrijving" 

   Vink "gewone inschrijving" aan 

   Vak A "kentekenplaat beschikbaar" 

   • Vink JA aan als u reeds een kentekenplaat heeft en die wenst te behouden. 

   • Vink NEE aan als u een nieuwe kentekenplaat aanvraagt. 

   Vak X2  

   Vink "gebruikt voertuig" aan 

   Vak X3 "formaat van de kentekenplaat" 

   • Vink "gewone kentekenplaat", "vierkante kentekenplaat" of "formaat moto" aan. 

   • Indien u uw kentekenplaat wenst te behouden (vak A = JA) maar het formaat wilt wijzigen, vink dan het gewenste formaat aan. Preciseer het gewenste formaat in vak X10 door DUPLICAAT aan te duiden. 

   De aanvrager van de inschrijving 

   Vul leesbaar in, in hoofdletters, één letter per vakje. 

   Geef een telefoonnummer of e-mailadres op. 

   Vakken X7 en X8 “datum en handtekening" 

   Dateer en onderteken het formulier. 

   Vak X9 "taal" 

   Vink aan in welke taal u met ons wilt communiceren. 

   Vak X10 "bijkomende informatie" 

   Voeg je telefoonnummer en/of e-mailadres toe.

   Indien u het postpakket op een ander adres wenst te ontvangen dan het uwe, geef dan duidelijk de naam en het adres op. 

   Vak X11 "spoedlevering" 

   Indien u een spoedlevering wenst (kost € 80), geeft u dit aan door in dit vak uw handtekening te plaatsen. 

  2. Contacteer uw verzekeringsmakelaar zodat hij uw voertuig kan verzekeren en inschrijven.

   Overhandig het aanvraagformulier en het CIM of het attest van de politie aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven. 

   Indien hij er niet in slaagt het voertuig in te schrijven, moet hij u het bewijs terugbezorgen van de afwijzing van deze aanvraag (screenshot), uw aanvraagformulier voorzien van een verzekeringsvignet en het inschrijvingsbewijs of het attest van de politie. 

   Het volledige dossier moet ingediend worden bij de DIV, hetzij via de post, hetzij door een afspraak te maken met een antenne of een Brussels loket van de DIV. 

   Opgelet: als u een duplicaat van een kentekenbewijs aanvraagt, moet deze aanvraag gebeuren in een antenne of in een Brussels loket. 

  3. De kentekenplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden geleverd door de postbode.

   Raadpleeg de informatie over de prijzen en de levering. Indien u een nieuwe kentekenplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en de reproductie van uw kentekenplaat aan de voorzijde van uw voertuig aanbrengen.

  4. Na de inschrijving en voor de inverkeerstelling, moet uw voertuig aangeboden worden aan de technische controle voor een volledige controle en weging.

   Hier vindt u een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie.

  5. Opgelet: als u een oude kentekenplaat heeft in het oude formaat, ontvangt u automatisch een nieuwe kentekenplaat in het Europese formaat.

   Vergeet niet om de oude kentekenplaat te laten schrappen wanneer u de nieuwe heeft ontvangen. [ + link naar schrapping] Zolang u een kentekenplaat heeft, blijft de verkeersbelasting verschuldigd. Doorgaans geldt dit ook voor de verzekering van uw voertuig.

 • Bijkomende informatie  

  Gepersonaliseerde kentekenplaat

  Overdracht  

  Verwerkingstermijn  

  Wijzigen van het formaat van de kentekenplaat  

  Schrapping 

   

  Status van uw inschrijvingsaanvraag  

  Wenst u de status te kennen van uw inschrijvingsaanvraag bij de DIV? Raadpleeg rechtstreeks onze app "Mijn voertuig, mijn plaat".  

    

  Meer informatie 

  Wenst u meer informatie over de inschrijving van een vrachtwagen? Contacteer onze helpdesk op het nummer 02/277.30.50 (8u30-12u). 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : info@mobilit.fgov.be