Invoeren van een voertuig uit een land van de Europese Unie

Changed
07/02/2024

Volg deze stappen om een voertuig uit de Europese Unie in te voeren: 

Inklaring

U moet het voertuig in België invoeren om het op uw naam in te schrijven. U moet het voertuig aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs u de EU binnenkomt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Financiën.

Preregistratie

Om het voertuig bekend te maken in de DIV-databank kunt u de technische gegevens ervan “preregistreren” via de applicatie: https://es.mobilit.fgov.be/preregistratie/

De gegevens worden overgenomen van het buitenlandse inschrijvingsbewijs.

Hiervoor moet u over een elektronische identiteitskaart beschikken.

Deze handeling is niet verplicht voor particulieren. Als uw voertuig niet gepreregistreerd is, moet uw aanvraag tot inschrijving door de DIV worden behandeld.

Technische keuring

Enkel als u een voertuig invoert dat niet op uw naam staat.

 Het voertuig moet in een keuringscentrum worden aangeboden voor een “tweedehandskeuring” of een administratieve keuring, afhankelijk van de categorie van het voertuig. Leg het buitenlandse inschrijvingsbewijs voor.

Hier vindt u een keuringsstation voor de technische controle en alle praktische informatie. 

U ontvangt een formulier voor de aanvraag tot inschrijving. Afhankelijk van het type voertuig, zie de uitleg over hoe het formulier moet worden ingevuld.

Inschrijving

Neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon zodat deze het voertuig verzekert en inschrijft.

Bezorg het aanvraagformulier en het buitenlandse inschrijvingsbewijs aan uw verzekeraar zodat hij het voertuig online kan inschrijven.

Als hij het voertuig niet kan inschrijven, moet hij u het bewijs van de afwijzing van de aanvraag (schermafbeelding), uw aanvraagformulier met verzekeringsvignet en het origineel buitenlandse inschrijvingsbewijs (terug)geven.

Het volledige dossier moet bij de DIV worden ingediend, hetzij per post, hetzij door een afspraak te maken in een DIV-antenne of aan de DIV-loketten in Brussel.

De nummerplaat en/of het inschrijvingsbewijs worden door de postbode bezorgd

Zie de prijs en de levering. Als u een nieuwe nummerplaat ontvangt, moet u deze reproduceren en deze reproductieplaat vooraan op uw voertuig aanbrengen. Informatie over de reproductie van de nummerplaat: klik hier.

Bijkomende informatie: