Erkenning dienstencentrum voor plaatsing alcoholslot

Changed
20/06/2024

Als een rechter een alcoholslot oplegt, mag alleen een erkend dienstencentrum het alcoholslot in het voertuig plaatsen. 

Het dienstencentrum moet een erkenning aanvragen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. De erkenning is onbeperkt in de tijd zolang het dienstencentrum de voorwaarden voor de erkenning respecteert. 

Het alcoholslot maakt deel uit van een omkaderingsprogramma dat de bestuurder moet volgen bij een erkende omkaderingsinstelling. Het dienstencentrum moet voor dat omkaderingsprogramma regelmatig gegevens downloaden uit het alcoholslot en meedelen aan de omkaderingsinstelling. Het moet ook zijn tarieven aan de omkaderingsinstelling meedelen, aangezien die instelling coördineert en op voorhand de som van de forfaitaire kosten moet opmaken. 

Voorwaarden voor een erkenning 

Het dienstencentrum moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Een zetel op Belgisch grondgebied hebben.   
 • Een licentie van de fabrikant van het alcoholslot hebben en de nodige middelen hebben om een alcoholslot te plaatsen. 
 • Minstens één technicus hebben die een alcoholslot kan installeren van minstens één merk dat op de Belgische markt verkrijgbaar is en waarvoor een modelgoedkeuring bestaat. 
 • Zich houden aan de privacywetgeving ten opzichte van de automatische verwerking van persoonsgegevens. 
 • Voldoende capaciteit hebben om het alcoholslot binnen de veertien kalenderdagen na het verzoek van de betrokkene te plaatsen. 
 • Binnen de 24 uur bijstand kunnen verlenen in geval van defect van het alcoholslot (alleen in België). 
 • Aan de controleurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer toegang verlenen tot de lokalen van uw dienstencentrum en inzage verlenen in de voor de controle relevante gegevens. 

Taken van een erkend dienstencentrum 

Het dienstencentrum staat in voor de volgende taken. 

Technische ondersteuning 

 • De plaatsing van het toestel.  
 • De controle of het toestel correct werkt, het onderhoud en de herstellingen. 
 • De verwijdering van het toestel, na goedkeuring van de omkaderingsinstelling, op het einde van het omkaderingsprogramma. 
 • Het verlenen van bijstand in België als het toestel niet meer werkt. 

De alcoholsloten moeten onderworpen zijn aan de modelgoedkeuring, de eerste ijk, de periodieke controle en de technische controle. De periodieke controle moet minstens jaarlijks plaatsvinden. 

Gegevens 

 • Een code meedelen, met de goedkeuring van de omkaderingsinstelling, waarmee iemand gedurende 24 uur het voertuig kan starten zonder te moeten blazen in het alcoholslot. 
 • Elke download van gegevens uit het alcoholslotsysteem meteen aan de omkaderingsinstelling melden (tweemaandelijkse download tijdens het eerste jaar en vervolgens zesmaandelijks).  
  • De gedownloade gegevens worden geregistreerd op een beschermde computer of beschermde website, zodat alleen de omkaderingsinstelling ze kan lezen of raadplegen. 
  • De registratie en het doorgeven van de gegevens mogen alleen op Europees grondgebied. 
 • De gegevens niet langer bijhouden dan nodig om de doeleinden te behalen waarvoor ze verzameld werden. De maximale bewaringstermijn van de gegevens bedraagt één jaar na het einde van het omkaderingsprogramma. 

Misbruik melden 

Bij een vermoeden dat de bestuurder het alcoholslot probeert te omzeilen (in het bijzonder wanneer die laatste het toestel geopend, uitgeschakeld of beschadigd heeft), moet u de volgende gegevens schriftelijk binnen de zeven kalenderdagen aan de omkaderingsinstelling melden: 

 • de identificatie van het toestel 
 • de plaatsingsdatum van het toestel 
 • de onderhouds- en herstelwerkzaamheden  
 • de eventuele pechverhelpingen 
 • de eventuele verwijdering van het toestel 
 • waarom u vermoedt dat de veroordeelde bestuurder niet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma voldoet 

Hoe een erkenning aanvragen? 

 1. Download het formulier. Aanvraag erkenning dienstencentrum 
 2. Vul het formulier in en voeg de nodige documenten toe. 
 3. Stuur het formulier met de documenten op naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Stuur het geheel naar: 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directie Certificatie en Inspectie 
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 

Bij voorkeur te versturen per mail naar Techdriving@mobilit.fgov.be.

 

Wijzigingen 

Vindt er een wijziging van de gegevens plaats? Gebruik het formulier ‘Wijziging erkenning dienstencentrum’ om binnen de maand de wijziging aan de Directie Certificatie en Inspectie te melden.