Een commerciële nummerplaat aanvragen

Changed
27/11/2023
 • Een commerciële plaat is een proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat voor professionele gebruikers van de automobielsector. Voor elke categorie zijn er vier mogelijke platen: 

  • voor een auto 
  • voor een motorfiets 
  • voor een bromfiets 
  • voor een aanhangwagen 

  Een commerciële plaat heeft een geldigheidsduur van één burgerlijk jaar (van 1 januari tot en met 31 december). 

  De plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. Het opschrift van de plaat begint met een van de volgende letters: 

  • Y voor de proefrittenplaat 
  • Z voor de handelaarsplaat 
  • V voor de beroepsplaat 

  Vervolgens bestaat het opschrift uit drie letters en drie cijfers. De groep van drie letters begint met een van de volgende letters: 

  • M voor een motorfietsplaat 
  • S voor een bromfietsplaat 

   Rechts van het kenteken bevindt zich het geldigheidsvignet met het jaartal. 

  Tabel: vorm van de kentekenplaat

  Type plaat

  Auto rechthoekige plaat

  Auto vierkante plaat

  Motorfiets

  Bromfiets

  Aanhangwagen

  Proefrittenplaat

  Auto rechthoekige proefrittenplaat

  auto vierkante proefrittenplaat

  motorfiets proefrittenplaat

  bromfiets proefrittenplaat

  aanhangwagen proefrittenplaat

  Handelaarsplaat

  auto rechthoekige handelaarsplaat

  auto vierkante handelaarsplaat

  handelaarsplaat motorfiets

  handelaarsplaat bromfiets

  handelaarsplaat aanhangwagen

  Beroepsplaat

  auto rechthoekige beroepsplaat

  auto vierkante beroepsplaat

  beroepsplaat motorfiets

  beroepsplaat bromfiets

  beroepsplaat aanhangwagen

   

  Wie mag een commerciële plaat gebruiken? 

  Alleen professionele gebruikers kunnen aanspraak maken op een commerciële plaat. 

  Proefrittenplaat 

  Een proefrittenplaat is bedoeld om proefritten uit te voeren en is voornamelijk voorbehouden voor constructeurs die erkend werden door de bevoegde overheden op vlak van homologatie in het kader van de controle op de conformiteit van de productie. Het certificaat van erkenning (COP) van de fabrikant moet u opsturen naar: vehicle@mobilit.fgov.be

  Categorieën waarvoor een proefrittenplaat ook kan worden gevraagd zijn :

  • De onderzoekscentra van instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de overheid.
  • De organisatoren van proefritten met autonome voertuigen (deels of volledig geautomatiseerd), die voorafgaandelijk  van de minister bevoegd voor het inschrijven van voertuigen of van diens gemachtigde machtiging hebben gekregen.
  • De bedrijven die testen uitvoeren op onderdelen of systemen die niet zijn opgenomen in bijlage 26 van het voornoemde koninklijk besluit van 15 maart 1968. Het bedrijf moet een beëdigde verklaring van de fabrikant hebben waaruit blijkt dat deze tests bijdragen aan de technische verbetering van voertuigen die al zijn goedgekeurd. Het verzoek moet vervolgens worden gestuurd naar vehicle@mobilit.fgov.be

  Voor professionele gebruikers die geen aanspraak kunnen maken op een proefrittenplaat, zijn er de volgende alternatieven: 

  • Autohandelaren kunnen een handelaarsplaat krijgen. Als zij de handelaarsplaat niet kunnen vernieuwen (12 facturen per plaat), kunnen ze een nationale plaat krijgen. 
  • Koetswerkmakers en herstellers kunnen twee beroepsplaten per vestigingseenheid. krijgen. 

  U kunt de proefrittenplaat gebruiken voor proefritten: 

  • met nog niet goedgekeurde voertuigen om een Europese of nationale goedkeuring te krijgen 
  • met goedgekeurde voertuigen:  
   • als het voertuig verbouwingen ondergaan heeft die niet volgens het goedkeuringscertificaat zijn, voor de proefritten voor een nieuwe goedkeuring 
   • voor de proefritten die vereist zijn in het kader van de overeenstemming van productie 
   • voor de proefritten uitgevoerd door bedrijven die testen uitvoeren op de onderdelen of systemen en die de machtiging van de minister of diens gemachtigde gekregen hebben 

  De beschrijving van het testprogramma moet zich aan boord van het voertuig bevinden. 

  Document voor de personen die de proefrittenplaat mogen gebruiken:  

  De proefritten kunnen stops voor onderweg omvatten. 

  De voertuigen met een proefrittenplaat mag u niet beladen, met uitzondering van personen en materieel noodzakelijk om de proeven uit te voeren. 

  Handelaarsplaat 

  Een handelaarsplaat is mogelijk voor handelaren die een activiteit in de groot- of kleinhandel in voertuigen uitoefenen. 

  Gebruiksvoorwaarden 

  U kunt de handelaarsplaat gebruiken: 

  • voor de voertuigen waarvan u eigenaar bent 
  • voor de promotie en verkoop van die voertuigen 

  Testritten die klanten uitvoeren om een voertuig te kopen, moeten met een handelaarsplaat gebeuren. 

  Document voor de personen die de handelaarsplaat mogen gebruiken

  De firma’s die instaan voor het transport van de voertuigen mogen op het vervoerde voertuig de handelaarsplaat van de handelaar aanbrengen die het voertuig verkoopt en uitvoert. De vervoersovereenkomst (ondertekend door de transportfirma en door de houder van de handelaarsplaat) moet zich aan boord van het voertuig bevinden. 

  Uitlenen of verhuren 

  Het gaat om het uitlenen of verhuren van een voertuig aan een persoon van wie het op diens naam ingeschreven voertuig zich voor herstelling in de werkplaats van de uitlener of verhuurder bevindt. 

  De persoon die het voertuig huurt of ontleent, moet in het bezit zijn van het kentekenbewijs van het te herstellen voertuig. 

  Het uitlenen of verhuren is mogelijk voor een periode van zeven kalenderdagen

  De toelating van de houder van het voertuig moet zich aan boord van het voertuig bevinden: 

  Demonstratie 

  Het gaat om een demonstratie waarbij u een goedgekeurd voertuig aan het publiek wilt voorstellen. U kunt ook een natuurlijke persoon de toelating geven om het voertuig voor een periode van zeven kalenderdagen te gebruiken. 

  De toelating van de houder van het voertuig moet zich aan boord van het voertuig bevinden: 

  Beroepsplaat 

  Een beroepsplaat is mogelijk voor koetswerkmakers en herstellers

  Gebruiksvoorwaarden 

  U mag de beroepsplaat voor een periode van acht dagen per jaar (niet noodzakelijk opeenvolgend) voor eenzelfde voertuig op het Belgische grondgebied gebruiken voor de volgende situaties: 

  • de levering van het voertuig 
  • de overdracht van het voertuig voor herstelling
  • de controle van het voertuig na een herstelling  
  • het voorrijden van het voertuig om een individuele goedkeuring te verkrijgen 
  • het voorrijden van het voertuig bij een instelling voor de technische keuring van in het verkeer gebrachte voertuigen 
  • de demonstratie van het voertuig, op voorwaarde dat het een Europese of Belgische nationale typegoedkeuring heeft gekregen.

  De beroepsplaat mag alleen op het voertuig aangebracht worden als u beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat hoort bij het voertuig. Dat attest wordt automatisch aangemaakt na het volledig invullen van dit onlineformulier. Het attest moet zich aan boord van het voertuig bevinden. 

  Voorbeeld: 

  Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u automatisch online het aantal resterende gebruiksdagen, wanneer u de acht dagen niet (in een keer) na elkaar opneemt. 

  Hebt u een probleem bij het genereren van het attest, neem dan contact op met vehicle@mobilit.fgov.be.  

  Document voor de personen die de beroepsplaat mogen gebruiken

  Kentekenbewijs 

  Het kentekenbewijs van inschrijving onder commerciële kentekenplaat vermeldt de volgende gegevens: 

  • de datum van uiterste geldigheid (31/12/……..) 
  • de aard van de toegekende plaat  
  • het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer (KBO) 
  • de maximale cylinderinhoud of de MTM (maximale toegelaten massa) aangevraagd door de houder in geval van een handelaarsplaat of beroepsplaat 

  Voorbeelden: 

  Hoe een commerciële plaat aanvragen? 

  U kunt een nieuwe commerciële plaat aanvragen van 1 januari tot en met 31 december. U kunt de status van uw inschrijvingsaanvraag opvolgen in onze toepassing Mijn voertuig, mijn plaat

  1. Vul het groene aanvraagformulier in voor de inschrijving onder commerciële plaat. 

   Het aanvraagformulier is beschikbaar bij uw makelaar of verzekeraar. Voorbeeld:  

   Opgelet: de aanvraagformulieren op deze site kunt u niet afdrukken of gebruiken: het zijn voorbeelden. 

  2. Vraag uw makelaar of verzekeraar om de aanvraag in te dienen. 

   Uw makelaar of verzekeraar kan uw aanvraag via WebDIV indienen. 

  3. Lukt de inschrijving via WebDIV niet, dan moet u alle documenten opsturen naar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). 

   Te bezorgen documenten 

   • het groene aanvraagformulier voor de inschrijving onder commerciële plaat, ingevuld en ondertekend 
   • het verzekeringsvignet afgeleverd door uw makelaar of verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier  
   • een bewijs van de foutmelding bij het indienen via WebDIV (printscreen) 

   Adres 

   DIV 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel 

 • Aanvraag handelaarsplaat als u er al een heeft

  U kunt alleen een nieuwe handelaarsplaat aanvragen nadat u al de handelaarsplaten vernieuwd hebt. 

  Aanvraagperiodehet hele jaar.

  Voorbeeld 

  Je hebt al één of meer handelaarsplaten en u wenst er graag een nieuwe bij:

  2 scenario’s mogelijk:

  1. De aanvraag wordt ingediend tijdens de verlengingsperiode (tussen 1 oktober en de laatste dag van februari)

  In dit geval moet de aanvrager eerst al zijn handelaarsplaten vernieuwen voordat hij een extra handelaarsplaat kan krijgen.

  Zowel voor de vernieuwing als voor een nieuwe bijkomende plaat moet je een btw-attest aanvragen bij de FOD Financiën (12 facturen per plaat).

  Aanvragen voor bijkomende platen gebeuren op dezelfde manier als voor andere commerciële platen: eerst bij je makelaar of verzekeraar.

  2. De aanvraag wordt ingediend na de verlengingsperiode

  In dit geval kan de aanvrager onmiddellijk een btw-attest aanvragen bij de FOD Financiën (12 facturen).

  Aanvragen voor bijkomende platen gebeuren vervolgens op dezelfde manier als voor andere commerciële platen: eerst bij je makelaar of verzekeraar.

  Aanvraag bijkomende handelaarsplaat na verlenging bestaande handelaarsplaten 

  1. Vul het groene aanvraagformulier in voor de inschrijving onder commerciële plaat. 

   Het aanvraagformulier is beschikbaar bij uw makelaar of verzekeraar. Voorbeeld:  

   Opgelet: de aanvraagformulieren op deze site kunt u niet afdrukken of gebruiken: het zijn voorbeelden. 

  2. Vraag een btw-attest voor commerciële platen aan bij de FOD Financiën. 

   Alle info vindt u op de site van de FOD Financiën.

  3. Vraag uw makelaar of verzekeraar om de aanvraag in te dienen.

   Uw makelaar of verzekeraar kan de aanvraag via WebDIV indienen.

  4. Lukt de inschrijving via WebDIV niet, dan moet u alle documenten opsturen naar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

   Te bezorgen documenten 

   • het groene aanvraagformulier voor de inschrijving onder commerciële plaat, ingevuld en ondertekend 
   • het verzekeringsvignet afgeleverd door uw makelaar of verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier 
   • een bewijs van de foutmelding bij het indienen via WebDIV (printscreen) 

   Adres 

   DIV 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel  

 • Hoe een commerciële plaat verlengen? 

  U kunt een verlenging aanvragen van 1 oktober tot en met de laatste dag van de maand februari van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid. 

  1. Vul het groene aanvraagformulier in voor de inschrijving onder commerciële plaat.

   Het aanvraagformulier is beschikbaar bij uw makelaar of verzekeraar. Voorbeeld:  

   Opgelet: de aanvraagformulieren op deze site kunt u niet afdrukken of gebruiken: het zijn voorbeelden. 

  2. Vraag een btw-attest voor alleen handelaarsplaten aan bij de FOD Financiën.

   Alle info vindt u op de site van de FOD Financiën.

  3. Vraag uw makelaar of verzekeraar om de aanvraag in te dienen.

   Uw makelaar of verzekeraar kan de aanvraag via WebDIV indienen.

  4. Lukt de verlenging via WebDIV niet, dan moet u alle documenten opsturen naar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

   Te bezorgen documenten 

   • het groene aanvraagformulier voor de inschrijving onder commerciële plaat, ingevuld en ondertekend 
   • het verzekeringsvignet afgeleverd door uw makelaar of verzekeraar en gekleefd op het aanvraagformulier  
   • een bewijs van de foutmelding bij het indienen via WebDIV (printscreen) 

   Adres 

   DIV 
   City Atrium 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel  

 • Hoe een duplicaat van een commerciële plaat of kentekenbewijs aanvragen, bij beschadiging

  De houder van een beschadigde kentekenplaat of een inschrijvingsbewijs in slechte staat kan er een duplicaat van verkregen worden . Hiertoe dient hij een aanvraag tot inschrijving in voorzien van alle voor de inschrijving noodzakelijke attesten, het verzekeringsattest inbegrepen.  De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. 

  Wat te doen bij diefstal of verlies? 

  Verlies nummerplaat : De houder moet een aanvraag tot inschrijving voor een commerciële plaat onder een nieuw nummer indienen en hierbij het attest van diefstal voegen dat hij van de Politie heeft gekregen. De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. 

  Verlies kentekenbewijs : Hiertoe dient hij een aanvraag tot inschrijving in voorzien van alle voor de inschrijving noodzakelijke attesten, het verzekeringsattest inbegrepen.  De aanvraag moet aan de DIV worden gericht. Raadpleeg de info over het duplicaat hier.

  Hoe een commerciële kentekenplaat schrappen? 

  U moet uw commerciële plaat laten schrappen in volgende gevallen. 

  Reden 

  Termijn waarbinnen u de plaat moet laten schrappen 

  U zet de aan de plaat verbonden activiteiten stop. 

  U moet de plaat laten schrappen binnen een termijn van vijftien dagen na stopzetting van de activiteit, zelfs als de geldigheid van de plaat nog loopt. 

  U bent niet langer verzekerd om de plaat te gebruiken. 

  U moet de plaat laten schrappen zodra uw verzekering niet meer geldig is. 

  U voldoet niet langer aan de voorwaarden om de plaat te verlengen (omdat de laatste dag van februari voorbij is). 

  U moet de plaat laten schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid (einde van de verlengingsperiode + vijftien dagen). 

  U wilt uw plaat niet laten verlengen. 

   

  U moet de plaat laten schrappen uiterlijk op 15 maart van het jaar dat volgt op het einde van de geldigheid van de plaat. 

  1. Breng uw officiële plaat (achterste plaat voorzien van de stempel van de DIV) zonder verpakking naar een postkantoor of postpunt van bpost. 
  2. De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis. 

  Meer info over de schrapping van platen

  Tarieven 

  De tarieven gelden voor proefrittenplaten, handelaarsplaten en beroepsplaten. 

   

  Bedrag in euro 

  Afgifte van de commerciële plaat en het bewijs 

  130 

  Vernieuwing van de geldigheid en afgifte van het bewijs 

  71 

  Duplicaat van het inschrijvingsbewijs 

  71 

  Wijziging van het inschrijvingsbewijs 

  71 

  U betaalt het bedrag rechtstreeks aan bpost. 

  Contact

  E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Faqs

 • Waar vind ik het aanvraagformulier voor een commerciële plaat?

  De aanvraag van een proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat doet u met een formulier ‘aanvraag om inschrijving onder een commerciële kentekenplaat’ (groene kleur). Dat formulier is beschikbaar bij uw makelaar of verzekeraar, die ook op de hoogte is van de inschrijvingsprocedure. Uw verzekeringsmakelaar kan de aanvraag online uitvoeren. 

 • Hoeveel beroepsplaten mag een titularis vragen?

  Eenzelfde titularis mag over twee beroepsplaten per vestigingseenheid beschikken. Concreet betekent dit, wanneer een titularis twee vestigingseenheden heeft, hij vier beroepsplaten kan aanvragen. Uiteraard op voorwaarde dat elke vestigingseenheid over de correcte Nacebelcode (koetswerkmaker of hersteller) beschikt.

 • Is een commerciële plaat geldig buiten het Belgische grondgebied?

  Proefrittenplaten en handelaarsplaten 

  De Europese Commissie benadrukt dat er, in afwachting van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie of van een harmonisatie van de Europese wetgeving, binnen de Europese Unie geen wederzijdse erkenning van proefrittenplaten en handelaarsplaten is. 

  Het is dus de verantwoordelijkheid van de houder van de plaat om bij elke lidstaat na te gaan of (en onder welke voorwaarden) die lidstaat het verkeer van een Belgische proefrittenplaat of handelaarsplaat toelaat. 

  Beroepsplaten 

  Een beroepsplaat dient om bepaalde formaliteiten uit te voeren om het voertuig in orde te brengen. Rekening houdend met de gebruiksvoorwaarden ervan, mag u een beroepsplaat alleen op Belgisch grondgebied gebruiken. 

 • Wat als een commerciële plaat in beslag genomen is?

  Bij een inbeslagname van een commerciële plaat kunt u geen aanvraag indienen voor hetzelfde soort plaat als die welke het voorwerp uitmaakte van de inbeslagname. Dat voor een periode van een jaar te rekenen vanaf de vaststelling van de onrechtmatigheden (zie artikel 44). 

 • Waar vind ik de Nacebelcodes?

  De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) deelt geen Nacebelcodes mee. Voor meer informatie over de Nacebelcodes, neemt u het best contact op met de btw-administratie van de FOD Financiën

  De werkelijke activiteit van de onderneming is bepalend voor het recht om een commerciële plaat te krijgen. Afhankelijk van het type plaat is een van de volgende activiteiten vereist. 

  Proefrittenplaat 

  • constructeur 

  • onderzoekscentrum van een instelling voor hoger onderwijs die door de overheid georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt 

  Handelaarsplaat 

  • detailhandelaar in voertuigen  

  • groothandelaar in voertuigen 

  Beroepsplaat 

  • koetswerkmaker 

  • hersteller 

 • In welke gevallen heb ik een btw-attest nodig?

   

  Eerste plaat 

  Verlenging 

  Bijkomende plaat 

  Proefrittenplaat 

  /

  Handelaarsplaat 

  Btw-attest nodig 

  Btw-attest nodig 

  Beroepsplaat 

  /

   

  U hebt een btw-attest nodig om: 

  • handelaarsplaten te verlengen 

  • bijkomende handelaarsplaten aan te vragen (alleen mogelijk als u al uw bestaande handelaarsplaten verlengd hebt) 

  U hebt geen btw-attest nodig voor: 

  • een eerste proefrittenplaat, handelaarsplaat of beroepsplaat 

  • een bijkomende proefrittenplaat of beroepsplaat 

  • proefrittenplaten of beroepsplaten te verlengen 

  U vraagt het btw-attest aan bij de FOD Financiën