Certificering voor fabrikanten van reproductieplaten

Changed
16/01/2024

Certificering voor fabrikanten van reproductieplaten

Een ministeriële omzendbrief van februari 2012 verduidelijkt de certificering van reproducties van kentekenplaten. Het doel ervan is om tot een grotere uniformiteit te komen van de reproducties van de kentekenplaten die door de detailhandel worden uitgereikt.

De reproducties van de kentekenplaten en de retroreflecterende producten dienen conform te zijn aan een gecertificeerd type.

Het certificaat wordt afgeleverd aan het einde van de procedure die hieronder en in de omzendbrief is beschreven.

Aanvraag tot certificatie

De aanvraag wordt ingediend bij de DIV door de fabrikant en/of de verdeler.

De aanvraag gaat vergezeld van:

  1. 2 stalen per type plaat, waarvan 1 met kenteken;
  2. een dossier dat bestaat uit een gedetailleerde technische beschrijving;
  3. de geattesteerde resultaten van de proeven uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium.

Proeven zullen dus door een gecertificeerd laboratorium en door de DIV zelf worden uitgevoerd (zie details over de proeven en de weerstanden in de omzendbrief).

De eisen wat betreft de kleurcoördinaten van de tekens en van de retroreflecterende film, alsook de minimale retroreflectiecoëfficiënten zijn vermeld in het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. [MB toevoegen]

 

Certificering

De fabrikant en/of verdeler verkrijgt zijn certificaat na het bewijs geleverd te hebben dat zijn kentekenplaten aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen.

Dit certificaat is enkel geldig als de naam van de fabrikant en/of verdeler is opgenomen in de lijst van gecertificeerde fabrikanten die op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer is gepubliceerd.