Spoorwegorganisaties

Met spoorwegorganisaties worden alle instanties bedoeld die werkzaam zijn binnen de spoorwegindustrie. Deze organisaties zijn onafhankelijk van de (Belgische) overheid.

Nationaal

In België is er de Belgian Wagon Association (Bewag) die alle wagonhouders en -gebruikers, onderhoudswerkplaatsen en vele industrieën groepeert. Het doel van de vereniging bestaat erin de individuele en professionele belangen van haar leden te verdedigen. Bewag is ook lid van de International Union of Wagon Keepers (UIP).

Europees

European Railway Agency

Het European Railway Agency (ERA) is opgericht om de EU-lidstaten en de Commissie technische bijstand aan te bieden op het gebied van spoorwegveiligheid en interoperabiliteit. Het gaat om de ontwikkeling en implementatie van de Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit (TSI) en om een gemeenschappelijke aanpak van vragen met betrekking tot veiligheid op het spoor. Het ERA heeft als voornaamste taak het beheer van de voorbereiding van deze maatregelen.

 

Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA)

The Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) werd opgericht door de Europese Commissie. Dit netwerk is verantwoordelijk voor het beheer van de technische en financiële implementatie van het Trans Europees Transport Netwerk (TEN-T) programma, een van de belangrijkste middelen voor het subsidiëren van de spoorweginfrastructuur.

 

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

EIM, the European Rail Infrastructure Managers, werd opgericht na de liberalisering van de spoorwegmarkt. Het EIM heeft als doel het promoten van de belangen en zienswijzen van de onafhankelijke infrastructuurbeheerders in Europa.

 

The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)

The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) is de toonaangevende organisatie van Europese spoorwegondernemingen. Het hoofddoel van deze organisatie is het promoten van een sterke, efficiënte en ecologisch verantwoorde spoorwegindustrie.
The European Rail Freight Association (ERFA)
Het doel van de European Rail Freight Association (ERFA) is het bevorderen van het Europese goederenvervoer per spoor en van de belangen van de betrokken organisaties werkzaam in deze geliberaliseerde markt.

 

RailNetEurope (RNE)

RailNetEurope (RNE) is een organisatie opgericht door een meerderheid van de leden het EIM. De organisatie streeft een snelle en makkelijke toegang tot het Europese spoorwegnet na. Daarnaast wil deze organisatie de kwaliteit en doeltreffendheid van het international spoorvervoer verbeteren. De 37 leden van RailNetEurope maken gebruik van geharmoniseerde voorwaarden en procedures voor het gebruik van de internationale spoorweginfrastructuur.

Internationaal

CThe International Union of Railways’ (UIC)

De missie van de International Union of Railways’ (UIC) is het promoten van de spoorwegindustie op wereldvlak en het tegemoetkomen aan de hedendaagse uitdagingen op het vlak van mobiliteit en duurzame ontwikkeling.

 

The Working Party on Rail Transport

De Working Party on Rail Transport is  een intergouvernementeel orgaan dat een pan-Europees forum voorziet voor de uitwisseling van technische, juridsche of beleidsmatige informatie en voorbeeldpraktijken uit het internationaal spoorvervoer. Het doel van het orgaan is het promoten van het spoorvervoer in UNECE lidstaten en het verzekeren van de economische efficiëntie en de duurzame ontwikkeling van de sector.