Passagiersrechten

Overzicht

 

Europa wil meer kwaliteit voor het passagiersvervoer per spoor. Om die kwaliteit te bevorderen beschermt Europa de treinreiziger met een aantal rechten. De treinreiziger beschikt sinds eind 2009 over zes basisrechten die gelden voor alle treinvervoersdiensten binnen de Europese Unie:

 • Probleemloze aankoop van uw vervoerbewijs
 • Recht op veilig reizen
 • Gelijke service voor passagiers met verminderde mobiliteit
 • Informatie over toegankelijkheid voor passagiers met verminderde mobiliteit
 • Vergoeding in geval van letsel of overlijden en aansprakelijkheid voor bagage
 • Bescherming tegen spoorwegmaatschappijen die hun aansprakelijkheidsverplichtingen niet nakomen

De lidstaten van de Europese Unie kunnen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde artikelen. Volgende rechten gelden dus enkel in de landen die geen vrijstelling hebben aangevraagd:

 • Bijstand aan personen met verminderde mobiliteit
 • Terugbetaling en omleiding
 • Vergoeding van de prijs van het kaartje in geval van vertraging/annulering tijdens uw internationale reis
 • Bijstand in geval van vertraging/annulering
 • Vooruitbetaling bij overlijden of letsel
 • Recht om een klacht in te dienen
 • Informatie over uw rechten

In België gelden alle bovenvermelde rechten. Meer informatie over deze rechten vindt u terug op de informatieve website van de Europese Commissie. Meer informatie over compensatie voor vertraging/annulering vindt u terug bij het onderdeel “Compensatie”.

 

 

 

Passagiers met beperkte mobiliteit

Meer dan één op de vijf mensen in Europa hebben moeite met reizen vanwege leeftijd, een handicap of verminderde mobiliteit. Burgers met beperkte mobiliteit moeten dezelfde mogelijkheden hebben tot reizen als alle andere burgers. Voor hen gelden de volgende bijkomende passagiersrechten:

 • het recht om met hetzelfde gemak te reizen als andere burgers
 • het recht op informatie over de toegankelijkheid
 • het recht op speciale, kosteloze bijstand

Meer informatie over deze rechten vindt u terug op deze site bij het onderdeel “Beperkte mobiliteit” of op de informatieve website van de Europese Commissie.

Contact

In elke lidstaat werd een onafhankelijke instantie opgericht, die ervoor zorgt dat de rechten en plichten van treinreizigers worden gerespecteerd. De instantie controleert of spoorwegmaatschappijen, stationsbeheerders en verkopers van vervoerbewijzen de bepalingen naleven.

Wenst u een vermeende inbreuk tegen de Europese verordening te melden, gelieve dan het online klachtenformulier in te vullen.

De instantie verantwoordelijk voor de toepassing van de verordening (NEB) heeft een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de klacht om de klager te informeren over de ontvankelijkheid of de niet-ontvankelijkheid van zijn klacht. Wanneer de klacht ontvankelijk is, bedraagt de termijn voor de behandeling van de klacht door de instantie belast met de toepassing van de verordening (NEB) drie maanden vanaf de ontvangst van de klacht.

Mobiele applicatie

Alle informatie over passagiersrechten kan via een kosteloze applicatie op smartphones worden gedownload. Deze applicatie werkt op alle platforms.

Wetgeving

De rechten van de treinreiziger zijn vastgelegd in:

 • Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot aanwijzing van overheidsinstantie belast met de handhaving van verordening 1371/2007
 • Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer.

Onderaan kunt u deze wetteksten downloaden.