Compensatie bij vertragingen en annulaties

Onder impuls van het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS werd een compensatiesysteem ontwikkeld voor de vergoeding van reizigers in geval van een treinvertraging.

De NMBS kent een compensatie toe:
• van 100 % voor reizigers met een vertraging van 1 uur of meer,
• of bij herhaalde of stelselmatige vertragingen van 25 % per vertraging voor minstens 20 vertragingen van meer dan 15 minuten in een periode van 6 maanden, en van 50 % per vertraging voor minstens 10 vertragingen van meer dan 30 minuten in een periode van 6 maanden.

Meer informatie over de compensatieregelingen die de spoorwegondernemingen toepassen, kunt u vinden op hun websites.

Daarnaast biedt de Europese Verordening (EG) 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, die in december 2009 in werking trad, een minimale bescherming van de treinreizigers aan. Deze compensatieregeling geldt in principe voor alle treinreizen binnen de Europese Unie.