Adviezen van het Raadgevend Comité van de treinreizigers

 

2022

 
22/01

Spoorvisie 2040 (Stappenplan voor de toekomst van het spoor in België)

2021

 21/01 (PDF, 170 KB)

Project van de NMBS "Flex Abo woon-werk"

 21/02 (PDF, 235.55 KB)

Beleidsverklaring van de minister van mobiliteit

 21/03 (PDF, 131.84 KB)

Mogelijk reserveringssysteen voor de treinen van de NMBS

21/04

Informatie aan de reizigers over het treinverkeer

21/05

Tariefaanpassingen op 1 februari 2022

2020

 20/01 (PDF, 168.47 KB) Tariefaanpassingen op 1 februari 2021

2019

 19/01 (PDF, 373.38 KB)       Evaluatie van de vervoersplannen 2014 en 2107 van de NMBS. Aanbevelingen voor  het plan 2020-2023.
 19/02 (PDF, 194.82 KB) Memorandum van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers
 19/03 (PDF, 115.65 KB) Tariefaanpassingen op 1 februari 2020

2018

 18/01 (PDF, 168.38 KB) Meerjareninvesteringsplannen en strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel
 18/02 (PDF, 341.27 KB) De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit - Tweede bijdrage:  Toegankelijkheid Station en Trein
 18/02-Bijlage A (PDF, 272.96 KB) Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage A
 18/02-Bijlage B (PDF, 135.77 KB) Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage B
 18/02-Bijlage C (PDF, 213.6 KB) Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage C
 18/03 (PDF, 337.01 KB) Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van incidenten
 18/03 (PDF, 185.61 KB) Samenvatting van de aanbevelingen
 18/04 (PDF, 191.05 KB) Strategie trein+fiets
 18/05 (PDF, 229.07 KB) Tariefaanpassingen op 1 februari 2019

2017

 17/01 (PDF, 19.3 KB) Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde vervoersplan 2017
 17/02 (PDF, 976.97 KB) De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de aansluitingsknooppunten
 17/03 (PDF, 319.78 KB) Tariefverhogingen op 1 februari 2018

2016

 16/01 (PDF, 72.37 KB) Vervoersplan 2017 van de NMBS
 16/02 (PDF, 145.92 KB) Beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel
 16/03 (PDF, 55.67 KB) Heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst
 16/04 (PDF, 129.7 KB) Meerjareninvesteringsplannen NMBS en Infrabel
 Bijlage 1 (PDF, 127.39 KB) Advies 16/04 - bijlage 1
 Bijlage 2 (PDF, 131.51 KB) Advies 16/04 - bijlage 2
 16/05 (PDF, 23.11 KB) Tariefverhogingen op 1 februari 2017

2015

 15/01 (PDF, 60.28 KB) Geplande aanschaf door de NMBS van rijtuigen van het type "M7"

2014

 14/01 (PDF, 26.76 KB) Vervoersplan 2014-2017
 14/02 (PDF, 27.34 KB) “Boordtarief" voor klanten die geen geldig vervoerbewijs kopen vooraleer plaats te nemen in de trein
 14/03 (PDF, 68.71 KB) Aanbevelingen aan de Federale Wetgevende Kamers - Beheerscontracten tussen de staat, de NMBS en INFRABEL

2013

 13/01 (PDF, 17.23 KB) Tarieven op 1 februari 2013
 13/02 (PDF, 17.59 KB) Station Noorderkempen
 13/03 (PDF, 26.16 KB) Memorandum aan de Minister van Overheidsbedrijven
 13/04 (PDF, 17.52 KB) Gebruik van de NMBS parkings tijdens het weekend
 13/05 (PDF, 362.16 KB) Onveiligheidsgevoel in de stations - Voorbeld van het station van Vilvoorde
 13/06 (PDF, 16.85 KB) Dienstregeling (quater)
 13/07 (PDF, 18.38 KB) Betrekkingen i.v.m. de NMBS
 13/08 (PDF, 25 KB) Het vierde Europese spoorwegpakket
 13/09 (PDF, 14.8 KB) Vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten

2012

12/01 Er is geen bericht 12/01
 12/02 (PDF, 24.29 KB) Het spoorboekje
 12/03 (PDF, 49 KB) Treinaanwijzers bij vertrek op de perrons
 12/04 (PDF, 27.39 KB) Mémorandum aan de Nieuwe Federale Regering
 12/05 (PDF, 32.29 KB) Stakingsrecht en openbare dienst”
 12/06 (PDF, 17.24 KB) Zitgelegenheid in de stopplaatsen en de stations
 12/07 (PDF, 21.06 KB) Treinen die voortaan niet meer rijden tijdens de schoolvakantie
 12/08 (PDF, 21.95 KB) Het spoorboekje (ter).
 12/09 (PDF, 19.98 KB) Derde bijvoegsel bij het beheerscontract

2011

11/01 Er is geen bericht 11/01
 11/02 (PDF, 52.54 KB) Heropening van lijn 163 Libramont-Bastogne
 11/03 (PDF, 81.99 KB) Fietsvervoer met de trein
 11/04 (PDF, 29.61 KB) Gedeeltelijke indienststelling van nieuwe infrastructuur
 11/05 (PDF, 150.73 KB) De toekomst van Lijn 12 en van de IC-B “Benelux”
 11/06 (PDF, 55.38 KB) Sluiting van de stationsloketten
 11/07 (PDF, 61.46 KB) Het spoorboekje