Adviezen van het Raadgevend Comité van de treinreizigers

 

2022

 
22/01

Spoorvisie 2040 (Stappenplan voor de toekomst van het spoor in België)

2021

21/01

Project van de NMBS "Flex Abo woon-werk"

21/02

Beleidsverklaring van de minister van mobiliteit

21/03

Mogelijk reserveringssysteen voor de treinen van de NMBS

21/04

Informatie aan de reizigers over het treinverkeer

21/05

Tariefaanpassingen op 1 februari 2022

2020

20/01 Tariefaanpassingen op 1 februari 2021

2019

19/01       Evaluatie van de vervoersplannen 2014 en 2107 van de NMBS. Aanbevelingen voor  het plan 2020-2023.
19/02 Memorandum van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers
19/03 Tariefaanpassingen op 1 februari 2020

2018

18/01 Meerjareninvesteringsplannen en strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel
18/02 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit - Tweede bijdrage:  Toegankelijkheid Station en Trein
18/02-Bijlage A Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage A
18/02-Bijlage B Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage B
18/02-Bijlage C Toegankelijkheid Station en Trein - Bijlage C
18/03 Stiptheid van de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst en beheersing van incidenten
18/03 Samenvatting van de aanbevelingen
18/04 Strategie trein+fiets
18/05 Tariefaanpassingen op 1 februari 2019

2017

17/01 Het op 23 december 2016 door de raad van bestuur van de NMBS goedgekeurde vervoersplan 2017
17/02 De reiziger centraal in een langetermijnvisie voor mobiliteit. Eerste bijdrage: naar een exploitatieschema voor het openbaar vervoer gebaseerd op de aansluitingsknooppunten
17/03 Tariefverhogingen op 1 februari 2018

2016

16/01 Vervoersplan 2017 van de NMBS
16/02 Beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel
16/03 Heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur voor de reizigerstreinen van de binnenlandse dienst
16/04 Meerjareninvesteringsplannen NMBS en Infrabel
Bijlage 1 Advies 16/04 - bijlage 1
Bijlage 2 Advies 16/04 - bijlage 2
16/05 Tariefverhogingen op 1 februari 2017

2015

15/01 Geplande aanschaf door de NMBS van rijtuigen van het type "M7"

2014

14/01 Vervoersplan 2014-2017
14/02 “Boordtarief" voor klanten die geen geldig vervoerbewijs kopen vooraleer plaats te nemen in de trein
14/03 Aanbevelingen aan de Federale Wetgevende Kamers - Beheerscontracten tussen de staat, de NMBS en INFRABEL

2013

13/01 Tarieven op 1 februari 2013
13/02 Station Noorderkempen
13/03 Memorandum aan de Minister van Overheidsbedrijven
13/04 Gebruik van de NMBS parkings tijdens het weekend
13/05 Onveiligheidsgevoel in de stations - Voorbeld van het station van Vilvoorde
13/06 Dienstregeling (quater)
13/07 Betrekkingen i.v.m. de NMBS
13/08 Het vierde Europese spoorwegpakket
13/09 Vierde bijvoegsel bij de beheerscontracten

2012

12/01 Er is geen bericht 12/01
12/02 Het spoorboekje
12/03 Treinaanwijzers bij vertrek op de perrons
12/04 Mémorandum aan de Nieuwe Federale Regering
12/05 Stakingsrecht en openbare dienst”
12/06 Zitgelegenheid in de stopplaatsen en de stations
12/07 Treinen die voortaan niet meer rijden tijdens de schoolvakantie
12/08 Het spoorboekje (ter).
12/09 Derde bijvoegsel bij het beheerscontract

2011

11/01 Er is geen bericht 11/01
11/02 Heropening van lijn 163 Libramont-Bastogne
11/03 Fietsvervoer met de trein
11/04 Gedeeltelijke indienststelling van nieuwe infrastructuur
11/05 De toekomst van Lijn 12 en van de IC-B “Benelux”
11/06 Sluiting van de stationsloketten
11/07 Het spoorboekje