Nationaal TAF/TAP contactpunt

Sinds 2006 werkt de spoorsector aan het definiëren van technische standaarden voor de uitbouw van telematicatoepassingen voor passagiers- en goederenvervoer (TAP en TAF-TSI).

Nationaal contactpunt

Het nationaal contactpunt (NCP) zorgt ervoor dat de actoren uit de spoorwegsector bij het TAF/TAP project worden betrokken en op de hoogte zijn van de algemene ontwikkelingen en besluiten van de stuurgroep. De nationale spoorwegactoren die met problemen geconfronteerd worden en specifieke vragen hebben tijdens de uitrol van het TAF/TAP project kunnen via onderstaande gegevens contact opnemen met het NCP. Het NCP kan dan op zijn beurt de verschillende standpunten en de diverse vragen van de nationale spoorwegactoren communiceren naar het Europees Spoorwegbureau en/of de TAF/TAP Stuurgroep.

Contactgegevens

Nationaal TAF/TAP contactpunt 
e-mail: TAFTAP@mobilit.fgov.be

 

Wetgeving

De TAF- en TAP-TSI vinden beiden hun oorsprong in Richtlijn 2008/57/EC. Het verdere kader van de technische standaarden werd voor elke TSI afzonderlijk uitgewerkt. De volledige wetgevende teksten kunnen geraadpleegd worden in de rubriek ‘Reglementering’.

TAP-TSI

  • Verordening (EU) nr. 454/2011
  • Verordening (EU) nr. 665/2012
  • Verordening (EU) nr. 1273/2013

TAF-TSI

  • Verordening (EG) nr. 62/2006
  • Verordening (EU) nr. 328/2012
  • Verordening (EU) nr. 280/2013