Corridors voor vrachtvervoer

Een goederencorridor is het geheel van spoorlijnen die twee of meer terminals verbinden langs een hoofdroute. Deze corridors zijn bedoeld om de interoperabiliteit tussen de verschillende lidstaten te verbeteren en verder te ontwikkelen en dit zowel op vlak van investeringen in infrastructuur als op operationeel vlak.

In 2010 heeft de Europese Unie een verordening aangenomen betreffende het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (verordening EG 913/2010 van 22 september 2010). Deze verordening definieert een zeker aantal goederencorridors en legt een aantal gemeenschappelijk uit te voeren verplichtingen op. De Verordening (EU) Nr. 1316/2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen heeft het tracé van de goederencorridors gewijzigd opdat deze afgestemd zouden zijn op de multimodale corridors van het Core netwerk.

België is lid van de volgende drie corridors:

  • Corridor 1 / Rijn – Alpen :  Zeebrugge-Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen (+)/Rotterdam- Duisburg-[Basel]-Milano-Genova;
  • Corridor 2 / Noordzee - Middellandse Zee : Glasgow (*)/Edinburgh (*)/Southampton (*)/Felixstowe (*)-Londen (+ )/Duinkerke (+)/Rijsel ( +)/Luik (+)/Parijs (+)/Amsterdam (+)-Rotterdam-Zeebrugge (+)/Antwerpen-Luxemburg-Metz-Dijon-Lyon/[Bazel]-Marseille (+);
  • Corridor 8 / Noordzee - Oostzee: Wilhelmshaven (+) / Bremerhaven/Hamburg (+) / Amsterdam (+) / Rotterdam/Antwerpen-Aken – Hannover / Berlijn - Warschau-Terespol (grens Polen - Wit-Rusland) / Kaunas-Riga (*) -Tallinn (*) / Falkenberg – Praag / Wroclaw – Katowice – Medyka* (grens Polen – Oekraïne).

(+) De met ‘ + ‘ gemarkeerde trajecten worden in de corridor opgenomen uiterlijk drie jaar na de datum waarop deze volgens de tabel tot stand moet zijn gebracht. Bestaande structuren in de zin van artikel 8 en artikel 13, lid 1, worden aangepast met medewerking van bijkomende lidstaten en infrastructuurbeheerders in de corridor. Hierbij zal worden uitgegaan van marktstudies en zal overeenkomstig artikel 14, lid 3, rekening worden gehouden met het bestaande passagiers- en goederenvervoer.

(*) De met ‘ * ’ gemarkeerde trajecten worden in de corridor opgenomen uiterlijk vijf jaar na de datum waarop deze volgens de tabel tot stand moet zijn gebracht. Bestaande structuren in de zin van artikel 8 en artikel 13, lid 1, worden aangepast met medewerking van bijkomende lidstaten en infrastructuurbeheerders in de corridor. Hierbij zal worden uitgegaan van marktstudies en zal overeenkomstig artikel 14, lid 3, rekening worden gehouden met het bestaande passagiers -en vrachtvervoer.

De FOD Mobiliteit en Vervoer vertegenwoordigt België in de beheerstructuren van de corridors, meer bepaald in de raad van bestuur voor elke corridor. In deze raad bepalen België en de andere lidstaten de grote oriëntaties van de corridor. Ze houden toezicht op de werkzaamheden van de infrastructuurbeheerders om de interoperabiliteit en de operationele kwaliteit van de corridors te verbeteren. De raad van bestuur ondersteunt zo goed als mogelijk de beheersraad, die uit de infrastructuurbeheerders van de corridor bestaat. De raden van bestuur komen gemiddeld vier keer per jaar samen.

Deze video geeft u een overzicht van de goederencorridors 1 en 2 die sinds november 2013 operationeel zijn.

Op hun respectieve websites kunt u ook alle relevante informatie terugvinden:

Goederencorridors 1, 2 en 8 zijn operationeel!

De Europese spoorcorridors nr. 1 en nr. 2 werden op 20 maart ingehuldigd met een conferentie in Gent. De Nederlandse en de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit, mevrouw Wilma Mansfeld en de heer Melchior Wathelet verzorgden de inleidende toespraken.

De infrastructuurbeheerders en organen die de spoorcapaciteiten verdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Zwitserland en België en de ministeries voor vervoer van die landen, waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer, werkten samen om deze conferentie tot stand te brengen.

De corridors 1 en 2 worden ook respectievelijk Rijn-Alpen en Noordzee-Middellandse Zee genoemd. Ze vergemakkelijken de organisatie van het vrachtverkeer per spoor en ze laten toe om de belangrijkste Europese logistieke en industriële knopen per spoor met elkaar te verbinden.

De Staatssecretaris van Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet loofde in zijn inleiding dit nieuwe spoorproduct, dat het goederenvervoer per spoor meer efficiënt en competitief maakt. Zijn toespraak vindt u  hier (PDF, 46.66 KB).

Corridor 8 werd gelanceerd op het RFC launch event in Wenen op 23 februari 2016.

Meer weten over de corridors Rijn-Alpen, Noordzee - Middellandse Zee en Noordzee - Baltische Zee

Voor een betere kennis van de activiteiten van deze corridors: kan u de jaarverslagen raadplegen:

De corridor voor goederenvervoer per spoor Rijn-Alpen:

Corridor nr. 2 " Noordzee - Middellandse Zee (PDF, 8.53 MB)"

De corridor voor goederenvervoer per spoor  Noordzee - Oostzee (PDF, 3.31 MB)