Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen

Het onderzoeksorgaan stelt een onderzoek in na elk ernstig ongeval, dat zich op de museumspoorlijn heeft voorgedaan.

Wetgeving

Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen van 26 maart 2014