Onderzoeken na ernstige ongevallen op een museumspoorlijn

Een ongeval : ongewenste of onbedoelde plotse gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met schadelijke gevolgen.
Ernstig ongeval : botsing of ontsporing van treinen waarbij ten minste één persoon omkomt of vijf of meer personen ernstig gewond raken of grote schade aan het rollend materieel, de infrastructuur of het milieu veroorzaakt, dan wel een soortgelijk ongeval dat duidelijk consequenties heeft voor de regelgeving op het gebied van de veiligheid op het spoor of het veiligheidsbeheer; onder « grote schade » wordt schade verstaan waarvan de totale kosten onmiddellijk door de onderzoekende instantie op ten minste 2 miljoen euro kunnen worden geraamd.

Het onderzoeksorgaan stelt een onderzoek in na elk ernstig ongeval, dat zich op de museumspoorlijn heeft voorgedaan.

 

Onderzoeken

Datum Plaats Status Level Verslag / Samenvatting / Summary
30.04.2016 Maldegem Beëindigd 2

Implosie van een vlampijp aan de kant van de rookkamer van een stoomlocomotief

 Verslag (PDF, 6.55 MB)


 Report (PDF, 6.67 MB)

 

 

 

 

 

* Verslag enkel beschikbaar in het Frans