De onderzoeken

Een ongewenste of onbedoelde plotselinge gebeurtenis of bijzondere reeks gebeurtenissen
van die aard met schadelijke gevolgen.
De ongevallen worden ingedeeld in de hierna vermelde types:

De ERA guidance « IMPLEMENTATION GUIDANCE FOR CSI’S » wordt gehanteerd voor het indelen van de ongevallen in de hieronder beschreven types

Ongeval / incident level 1 «ernstig»

Elk type ongeval /incident met als gevolg minstens een dode, of minstens vijf personen ernstig gewond, of - met grote schade aan het rollend materieel,  de infrastructuur of  het milieu veroorzaakt. Onder «grote schade» verstaat men de schade die door het Onderzoeksorgaan onmiddellijk op een totaal van minstens twee miljoen euro kan worden geraamd.

Ongeval / incident level 2 «significant»

Elk type ongeval /incident met als gevolg - minstens een ernstig gewonde,  met schade die op een totaal van minstens 150 000 euro wordt geraamd, met een onderbrekingsduur van de spoorwegvervoersdiensten van meer dan 2u.

Ongeval / incident level 3 «ander»

De ongevallen en incidenten die niet beantwoorden aan een van de twee andere classificaties.

Het onderzoeksverslag vormt geen formele beslissing. Het kan veiligheidsaanbevelingen bevatten voor de overheid, de spoorwegondernemingen, de infrastructuurbeheerders,...
De aanbevelingen hebben tot doel om het risico op gelijkaardige ongevallen in de toekomst tot een minimum te beperken, maar ook om de gevolgen ervan te verminderen. De gevolgen die werden gegeven aan de aanbevelingen door de ontvangers zijn beschreven in bijlage van het jaarverslag.

Zie Jaarverslagen