Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) treedt op als nationale veiligheidsinstantie voor België. De dienst DVIS is opgericht als gevolg van de omzetting van het tweede spoorwegpakket van de Europese Unie in het Belgisch recht, dat de veiligheid en de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem wil verhogen.

De nationale veiligheidsinstantie is voor haar organisatie, wettelijke structuur en besluitvorming onafhankelijk van spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Zij moet het regelgevend kader definiëren en toezicht houden op de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen.

Om haar onafhankelijkheid te kunnen garanderen, werd DVIS rechtstreeks onder het gezag van de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer, Denis Ducarme, geplaatst.

News

 • Sinds 1991 heeft de Europese spoorwegsector voortdurend hervormingen gekend. Het 4de spoorwegpakket, dat werd aangenomen in 2016, is veruit de grootste en het meest ambitieuze wettelijke initiatief tot dusver. Het bestaat uit een politieke en een technische pijler die aanzienlijke hervormingen invoeren voor alle betrokken partijen. Terwijl de voorbereiding van de uitvoering van de politieke pijler pas startte eind 2017, is deze van de technische pijler al in volle gang. 

  De raad van bestuur van de ERA, met de steun van de nationale veiligheidsinstanties, de sectorale organisaties en de Europese Commissie wil zeker zijn dat veranderingen die worden ingevoerd met de technische pijler van het 4de spoorwegpakket soepel verlopen vanaf juni 2019. Hij wil er zich van vergewissen dat deze wijzigingen op passende wijze worden vormgegeven om de doelstellingen van de wetgever, namelijk dat de hele Europese spoorweggemeenschap goed geïnformeerd is, goed voorbereid is voor de komende veranderingen en op tijd klaar zal zijn om te werken volgens de nieuwe regels. De raad van bestuur van de ERA heeft daarom besloten om een onderzoek te doen naar de mate waarin de spoorgemeenschap zich bewust is van de veranderingen en hoe ze zich voorbereidt. De definitieve analyse en resultaten worden anoniem geconsolideerd en gedeeld met alle relevante Europese stakeholders. Uw antwoorden zullen informatie verschaffen voor ontwikkelen van de juiste combinatie van voor alle actoren om vooruitgang te boeken inzake de voorbereiding van de technische pijler van het 4de spoorwegpakket (voorlichting, verspreiding van informatie, uitwisseling van beste praktijken, enz.). 

  Wij danken u voor het invullen van de vragenlijst, liefst vóór 30 april 2018, via deze link: 

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERA-4RP-Readiness-2018

  password: 4RPSURVEY2018 

 •  Accord entre ANS (PDF, 197.3 KB)