Vehicle Keeper Marking (VKM)

 

Elke houder moet een VKM hebben ingediend bestaande uit maximum vijf letters. Deze VKM kan bij de Nationale Veiligheidsinstantie worden aangevraagd via een formulier gericht aan (caroline.bailleux@mobilit.fgov.be of luc.opsomer@mobilit.fgov.be).
Op de website van het European Railway Agency (ERA) vindt u al de informatie over de VKM, inclusief het aanvraagformulier, de lijst van de toegekende VKM’s, etc.