Met onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten (OBE)

Een OBE is een entiteit belast met het beheer van het onderhoud van de spoorvoertuigen. Een OBE erkent ook de werkplaatsen waar dit onderhoud wordt uitgevoerd. Een OBE is ook belast met het beheer van de onderhoudsdocumenten in functie van de feedback (door spoorwegonderneming, de houder,…) en dit in functie van het gebruik van het voertuig.

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen gewijzigd door de wet van 26 januari 2010, moet een met onderhoud belaste entiteit (OBE) toegewezen worden, door de houder, voor elk voertuig voordat het in dienst wordt gesteld of op het net wordt gebruikt. Wat betreft de goederenwagons moeten de OBE gecertificeerd worden ten laatste vóór 31 mei 2013 (zie Verordening (EU) 445/2011 van de Commissie van 10 mei 2011).

Op de website van de ERA hieronder vindt u een lijst van de gecertificeerde en autogecertificeerde OBE.