Inschrijving in het Nationaal Voertuigenregister

Conform beschikkingen 2007/756/EG en 2011/107/EG van de Europese Commissie en artikelen 209 en 210  van de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex moet elk spoorwegvoertuig dat op het Belgisch grondgebied rijdt, in een nationaal voertuigenregister van een lidstaat ingeschreven of opgenomen zijn.

Nieuwe inschrijving

Om een spoorwegvoertuig in het Nationaal Voertuigenregister van België te kunnen inschrijven, moet het voertuig vooraf over een geldige Belgische typegoedkeuring beschikken.

Het aanvraagdossier voor de inschrijving bestaat uit bijgevoegd formulier en een verklaring van conformiteit of een typegoedkeuring van de betreffende voertuigen.


Lees de  verklarende nota (PDF, 79.9 KB) alvorens het formulier in te vullen.

Wijziging van een inschrijving

Voor in België ingeschreven spoorvoertuigen moet elke gegevenswijziging over de eigenaar, de houder, de met het onderhoud belaste entiteit of elke overdracht van een voertuig (eigenaars/houders) met bijgevoegd formulier aan de DVIS worden meegedeeld.

Lees de  verklarende nota (PDF, 99.02 KB) alvorens het formulier in te vullen.

Schrapping van een inschrijving

Om in België ingeschreven spoorvoertuigen te laten schappen of een wijziging van lidstaat te melden, moet bijgaand formulier worden gebruikt.

Lees de  verklarende nota (PDF, 89.36 KB) alvorens het formulier in te vullen

Opneming in het Nationaal Voertuigenregister

Spoorwegvoertuigen die in een andere lidstaat ingeschreven zijn en beschikken over een toelating om op het Belgisch spoorwegnet te rijden, moeten in het register conform § 3.2.5 van de beschikking 2007/756/EG van de Europese Commissie worden opgenomen.

Hiertoe moet bijgaand formulier te worden gebruikt.

Lees de  verklarende nota (PDF, 76.2 KB) alvorens het formulier in te vullen.