Inschrijving in het Nationaal Voertuigenregister

Conform uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614 van de Commissie en artikelen 209 en 210  van de wet van 30 augustus 2013 houdende de spoorcodex moet elk spoorwegvoertuig dat op het Belgisch grondgebied rijdt, in een nationaal voertuigenregister van een lidstaat ingeschreven zijn.

Nieuwe inschrijving

Om een spoorwegvoertuig in het Nationaal Voertuigenregister van België te kunnen inschrijven, moet het voertuig vooraf beschikken over een vergunning om een voertuig in de handel te brengen waarin België deel uitmaakt van het gebruiksgebied.

Het aanvraagdossier voor de inschrijving bestaat uit bijgevoegd formulier en een vergunning om een voertuig in de handel te brengen waarin België deel uitmaakt van het gebruiksgebied.

  • Formulier met bijlage
  • Vergunning om een voertuig in de handel te brengen waarin België deel uitmaakt van het gebruiksgebied


Lees de verklarende nota alvorens het formulier in te vullen.

Wijziging van een inschrijving

Voor in België ingeschreven spoorvoertuigen moet elke gegevenswijziging over de eigenaar, de houder, de met het onderhoud belaste entiteit of elke overdracht van een voertuig (eigenaars/houders) met bijgevoegd formulier aan de DVIS worden meegedeeld.

Lees de verklarende nota alvorens het formulier in te vullen.

Schrapping van een inschrijving

Om in België ingeschreven spoorvoertuigen te laten schappen of een wijziging van lidstaat te melden, moet bijgaand formulier worden gebruikt.

Lees de verklarende nota alvorens het formulier in te vullen.