Supervisie

Beleid inzake Supervisie

Zie hier het beleid inzake supervisie voor 2020. Dit beleid werd ontwikkeld op basis van de middelen die momenteel beschikbaar zijn binnen de DVIS.
 
De voorgaande jaren lieten toe om een betere samenwerking op te bouwen met het onderzoeksorgaan op het vlak van de analyse van voorvallen die het veiligheidsniveau aantasten. De samenwerking zal worden voortgezet, meer bepaald in het domein van de classificatie van incidenten en ongevallen.
 
Wat de samenwerking met de andere veiligheidsinstanties betreft, werken we aan de invoering van uitwisselingsstructuren om de binnen de gemeenschappelijke spoorwegondernemingen geïdentificeerde risico’s te delen. De onderstaande samenwerkingsverbanden werden opgericht op basis van criteria die hoofdzakelijk verbonden zijn aan de betrokken spoorwegondernemingen en aan de bereden spoorwegassen: