Supervisie

Beleid inzake Supervisie

Zie hier het beleid inzake supervisie voor 2018. Dit beleid werd ontwikkeld op basis van de middelen die momenteel beschikbaar zijn binnen de DVIS.
 
De voorgaande jaren lieten toe om een betere samenwerking op te bouwen met het onderzoeksorgaan op het vlak van de analyse van voorvallen die het veiligheidsniveau aantasten. De samenwerking zal in 2018 worden voortgezet, meer bepaald in het domein van de classificatie van incidenten en ongevallen.
 
Het zou ook interessant zijn om over de informatiebronnen te beschikken over de niet-naleving van de wetgeving op de arbeid of het welzijn op het werk (opdrachten die toekomen aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Dit punt zal het voorwerp uitmaken van een eerste analyse in 2018 om rekening te houden met de eisen van het 4de spoorwegpakket voor wat betreft het beheer van de menselijke factoren.
 
Wat de samenwerking met de andere veiligheidsinstanties betreft, werken we aan de invoering van uitwisselingsstructuren om de binnen de gemeenschappelijke spoorwegondernemingen geïdentificeerde risico’s te delen. De onderstaande samenwerkingsverbanden werden opgericht op basis van criteria die hoofdzakelijk verbonden zijn aan de betrokken spoorwegondernemingen en aan de bereden spoorwegassen:
In 2017 werd ook een eerste vergadering georganiseerd met EBA in aanwezigheid van ACF en EPSF.
De relevantie van deze samenwerkingsactiviteiten zal in het raam van het 4de spoorwegpakket moeten worden gecontroleerd.