Structuur en taken

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) is de nationale instantie voor spoorveiligheid in België.

Het is zijn missie is om de spoorveiligheid in België te controleren en te promoten. Zijn opdrachten zijn vastgelegd in Europese regelgeving, in de Spoorcodex en in zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten.

De dienst heeft drie operationele afdelingen:

  • De afdeling "Spoorwegondernemingen (RU)" beheert de dossiers met betrekking tot de certificatie van spoorwegondernemingen en de erkenning van trainingscentra en medische en psychologische centra voor treinbestuurders; zij houdt toezicht hierop en neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.
  • De afdeling "Infrastructuur (IM)" beheert de dossiers met betrekking tot indienststelling van interoperabele en veilige infrastructuur en het veilig beheer ervan door de infrastructuurbeheerder; zij houdt toezicht hierop en neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.
  • De afdeling "Rollend materieel (RS)" beheert de dossiers betreffende het interoperabel en veilig in dienst stellen van rollend materieel in België en neemt deel aan de voorbereiding van gerelateerde wetgeving.

en twee horizontale afdelingen:

  • De afdeling "Juridische en Strategische Ondersteuning (SL)" ondersteunt de leiding in haar opdrachten met een transversale en strategische dimensie, inclusief opdrachten van juridische aard, evenals in haar opdrachten van externe communicatie.
  • De afdeling "Interne Ondersteuning (IS)" is verantwoordelijk voor de algemene administratie (secretariaat, buitenlandse zendingen), het beheer en de ontwikkeling van het personeel, budgetbeheer, logistiek, praktische organisatie van vergaderingen en interne communicatie.

DVIS is onafhankelijk van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van elke spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Hij rapporteert rechtstreeks aan de minister.

Hier vindt u ons  organigram (PDF, 37.76 KB)