Strategische en Juridische ondersteuning

Binnen DVIS is de Strategische en Juridische afdeling verantwoordelijk voor alle transversale aangelegenheden en de coördinatie van alle acties van de dienst. Ze is met name verantwoordelijk voor:

  • Externe communicatie;
  • Coördinatie van samenwerking op nationaal en internationaal niveau en coördinatie van externe betrekkingen;
  • Juridische ondersteuning;
  • Coördinatie van de supervisiestrategie van DVIS
  • Opvolging van de veiligheidsverslagen van infrastructuurgebruikers en de aanbevelingen die aan hen worden gedaan;
  • Coördinatie van het jaarverslag van DVIS;
  • Organisatie en opvolging van het Veiligheidsoverleg;
  • Organisatie en opvolging van audits met betrekking tot de werking van de DVIS;
  • Opvolging van de aanbevelingen van de onderzoeksinstantie;