Spoorwegondernemingen

Binnen DVIS is de afdeling Spoorwegondernemingen verantwoordelijk voor verschillende missies, die als volgt worden verdeeld:

 • onderzoek van aanvraagdossiers betreffende de certificering van spoorwegondernemingen in voorbereiding van de afgifte van unieke veiligheidscertificaten door het Europese Spoorwegbureau of desgevallend door DVIS;
 • dossieronderzoek m.b.t. museumlijnen en afgifte exploitatievergunningen;
 • onderzoek van aanvraagdossiers en afgifte van erkenningen aan:
  • opleidingscentra voor treinbestuurders;
  • examinatoren in het kader van de Europese vergunning voor treinbestuurders;
  • medische en psychologische centra voor treinbestuurders en treinbegeleiders.
 • met betrekking tot de hierboven geïdentificeerde domeinen:
  • het opstellen van een supervisieplan;
  • audits, inspecties en controles uitvoeren met betrekking tot de door DVIS afgegeven certificaten en toelatingen, onder de voorwaarden die de toewijzing ervan mogelijk hebben gemaakt.

Daarnaast geeft de afdeling Spoorwegondernemingen Europese vergunningen af ​​voor treinbestuurders.