Rollend materieel

De taken van de afdeling Rollend materieel: Regulering, Interoperabiliteit en Certificatie bestaan uit:

  • onderzoek van aanvraagdossiers betreffende aanvragen van vergunningen om voertuigen en voertuigtypen in de handel te brengen en de voorbereiding van de afgifte van deze vergunningen door het Europese Spoorwegbureau of desgevallend door DVIS. Op verzoek van de promotoren, voornamelijk fabrikanten en spoorwegondernemingen, neemt de afdeling Rollend materieel ook deel aan bijeenkomsten over de voortgang van projecten en voert zij technische keuringen uit om nog vóór de indiening van het einddossier voor de toelatingssaanvraag over uiteenlopende onderwerpen advies te geven;

  • Het beheer van het Nationaal Voertuigregister (NVR);

  • De deelname aan werkgroepen over de wederzijdse erkenning samen met de nationale veiligheidsinstanties van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Spanje en het Groothertogdom Luxemburg;

  • Het toezicht op de uitvoering van de wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID), inclusief de uitvoering van controles op het terrein;

  • De deelname aan werkgroepen op Europees niveau over bepaalde technische specificaties van interoperabiliteit (TSI);

  • De controle op de doeltreffendheid van de remssystemen van trams en metro's.