Interne ondersteuning

De afdeling Interne Ondersteuning heeft volgende taken:

  • Algemeen secretariaat: behandeling van de briefwisseling, organisatie van dienstactiviteiten, administratieve ondersteuning bij evenementen, afhandeling van buitenlandse zendingen…
  • HR: implementatie van het strategisch HR-beleid van DVIS
  • Budget: beheer van de financiële middelen van DVIS
  • IT: beheer van de informaticatoepassingen van DVIS
  • Logistiek: aankopen van veiligheidskledij en materiaal, beheer lockers en beveiligd lokaal, catering, …
  • Interne communicatie: opmaak interne nieuwsbrief, opmaak templates in huisstijl, …

Om deze taken optimaal te kunnen uitvoeren, werkt DVIS samen met de corresponderende diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze samenwerking staat beschreven in een SLA tussen beide diensten.