Infrastructuur

De belangrijkste taken van de afdeling Infrastructuur zijn:

  • Toelatingen tot indienststelling van nieuwe en aangepaste installaties van de structurele subsystemen  infrastructuur,(INF) energie en bovenleiding (ENE)en  controle-besturing-signalisatie (CCS));
  • Opvolging van de toepassing van  de technische specificaties interoperabiliteit (TSI) bij de constructie van nieuwe of verbeterde  structurele subsystemen; (NoBo)
  • Opvolging van de toepassing van  de technische nationale regels bij de constructie van nieuwe  of  verbeterdestructurele subsystemen (Debo°)
  • Opvolging van de toepassing van de nationale veiligheidsvoorschriften;
  • Toezicht van het nationale infrastructuurregister(RINF) en controle van gegevens vereist door TSI;
  • Toezicht op het  onderhoudsplan installaties Infrastructuurbeheerder overeenkomstig TSI;
  • Beoordeling van de aanvraag , verlenging en indien nodig aflevering van de veiligheidsvergunning voor de infrastructuurbeheerder (IB).
  • Toezicht op het veiligheidsniveau van de activiteiten van de infrastructuurbeheerder volgens verordening (EU) nr 1077/2012.