Opdracht ter promotie van samenwerking in de spoorwegsector

Doelstellingen van het project

DVIS heeft het initiatief tot deze opdracht genomen om de sectorale samenwerking te bevorderen en een kader vast te leggen voor de uitvoering van toekomstige sectorale initiatieven. DVIS heeft voorgesteld de sector te ondersteunen bij de uitvoering van sectorale initiatieven in de periode 2021-2022 en ervoor te zorgen dat de GP in de loop van de tijd kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast wou DVIS de aanzet geven tot een eerste reflectie over de oprichting van een sectoraal platform voor de structurering van sectorale initiatieven na 2022.

Missie

 

De missie heeft een bestuursproces voor de GP en een routekaart voor sectorale initiatieven voor de komende twee jaar vastgesteld:

 

 • Het opstellen van een governance-proces voor de Common Practices.
  Een document dat het bestuursproces voor gemeenschappelijke praktijken beschrijft, werd ontwikkeld, gepresenteerd en herzien door de sector. Het document beschrijft een proces voor zowel het behoud van bestaande GP in de loop van de tijd als de ontwikkeling van nieuwe GP op basis van de behoeften van de sector. Het proces is gestructureerd rond twee jaarlijkse werkcycli, waarvoor alle SO worden uitgenodigd.
  Beheren GP

 

 • De opstelling van een sectorale routekaart voor de periode 2021-2022.
  Er is een routekaart voor de periode 2021-2022 ontwikkeld, gebaseerd op een prioriteitsbepaling van de door de sector aangegeven behoeften en in overeenstemming met de budgettaire beperkingen. De routekaart omvat de werkcycli van het GP en andere sectorale initiatieven die in de periode 2021-2022 moeten worden uitgevoerd. Naast de werkcycli van de GP zijn de volgende sectorale initiatieven opgenomen in de routekaart voor de komende twee jaar:
  • 2021

   • Het houden van twee uitwisselingsfora tussen spoorwegondernemingen, parallel aan de jaarlijkse GP-werkcycli

   • Beoordeling van de mogelijkheden om de informatie-uitwisseling tussen de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen in het kader van de aanhangsels D1 en D2 van de TSI OPE te verbeteren.

   • Voltooiing van een voorbereidende studie om de aanpak te bepalen voor het aantonen van de aanvaardbaarheid van risico's in verband met wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke immobilisatie binnen een installatie (wijziging van de GP - 421 met betrekking tot het remmen van treinen)

  • 2022 (onder voorbehoud van validatie door de sectorale werkgroep in 2021):

   • Het houden van twee uitwisselingsfora tussen spoorwegondernemingen, parallel aan de jaarlijkse werkcycli van de GP

   • Ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader van bevoegdheden voor de veiligheidskritieke taak A3 - "Toepassen van de voorschriften inzake remming, immobilisatie en samenstelling van treinen en rangeerbewegingen" van het K.B. "Veiligheidspersoneel", voor goederen- en reizigersvervoer

   • Ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader van competenties voor de veiligheidskritieke taak A5 - "Nagaan van de conformiteit van een trein of van een rangeerbeweging" van het K.B. "Veiligheidspersoneel", voor het goederenvervoer

   • Analyse van de impact van de overgang tussen signalisatiesystemen (tussen verschillende European Train Control Systems (ETCS) en/of tussen ETCS en Transmissie Baken Locomotief (TBL)) op het rijden

Roadmap 2021-2022