Indienststellingen / Op de markt brengen

De in België ingeplante of uitgebate subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het spoorwegsysteem mogen enkel in dienst worden gesteld / op de markt worden gebracht na toestemming van de bevoegde instantie.

De subsystemen van structurele aard zijn:

  • infrastructuur;
  • energie;
  • baanuitrusting voor besturing en seingeving;
  • boorduitrusting voor besturing en seingeving;
  • rollend materieel;

Gidsen

Aanvragen van een voertuigvergunning (per type)

Toelatingen en conceptdossiers van de vaste installaties