Indienststellingen

De in België ingeplante of uitgebate subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het spoorwegsysteem mogen enkel in dienst worden gesteld na toestemming van de veiligheidsinstantie.

De subsystemen van structurele aard zijn:

  • infrastructuur;
  • energie;
  • baanuitrusting voor besturing en seingeving;
  • boorduitrusting voor besturing en seingeving;
  • rollend materieel;

De procedure en de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van subsystemen en voertuigen wordt bepaald door het koninklijk besluit van 1 juli 2011. De veiligheidsinstantie heeft ter ondersteuning een sjabloon voor de keuringsverklaring voor de veiligheidsvoorschriften gepubliceerd.