RID 2015

COTIF-Aanhangsel C

ERRATA

 Inhoudstafel (PDF, 298.79 KB)

Deel 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1.01 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid
Hoofdstuk 1.02 - Definities en meeteenheden
Hoofdstuk 1.03 - Opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen
Hoofdstuk 1.04 - Veiligheidsplichten van de betrokkenen
Hoofdstuk 1.05 - Afwijkingen
Hoofdstuk 1.06 - Overgangsvoorschriften
Hoofdstuk 1.07 - Algemene voorschriften voor klasse 7
Hoofdstuk 1.08 - Controlemaatregelen en andere maatregelen voor de ondersteuning van de naleving van de veiligheidsvoorschriften
Hoofdstuk 1.09 - Beperkingen in het vervoer door de bevoegde overheden
Hoofdstuk 1.10 - Bepalingen betrrefende de beveiliging
Hoofdstuk 1.11 - Interne noodplannen voor rangeerstations

Deel 2 - Classificatie

Hoofdstuk 2.00 - Titelblad
Hoofdstuk 2.01 - Algemene voorschriften
Hoofdstuk 2.02 - Bijzondere voorschriften
Hoofdstuk 2.03 - Beproevingsmethoden

Deel 3 - Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot beperkte hoeveelheden en uitgezonderde hoeveelheden

Hoofdstuk 3.01 - Algemeen
Hoofdstuk 3.02.1 - Uitleg tabel A
Hoofdstuk 3.02.2 - Tabel A
Hoofdstuk 3.02.3 - Uitleg tabel B
Hoofdstuk 3.02.4 - Tabel B
Hoofdstuk 3.03 - Bijzondere bepalingen van toepassing op een welbepaalde stof of voorwerp
Hoofdstuk 3.04 - Vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
Hoofdstuk 3.05 - Vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in uitgezonderde hoeveelheden

Deel 4 - Gebruik van de verpakking, de grote recipiënten voor los gestort vervoer (IBC’s – Intermediate Bulk Containers), de grote verpakkingen en de tanks

Hoofdstuk 4.01 - Gebruik van de verpakkingen, met inbegrip van de grote recipiënten voor los gestort vervoer (IBC’s) en de grote verpakkingen

Hoofdstuk 4.02 - Gebruik van de mobiele tanks en de UN-gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s – Multiple Element Gas Containers)
Hoofdstuk 4.03 - Gebruik van de tankwagens, de afneembare tanks, de tankcontainers en de wissellaadtanks, waarvan de houders vervaardigd zijn uit metaal, evenals de batterijwagens en de gascontainers met meerdere elementen (MEGC’s – Multiple Element Gas Containers)
Hoofdstuk 4.04 - Gebruik van de tankcontainers en ook wissellaadtanks waarvan de houders  vervaardigd zijn uit vezelversterkte kunststof
Hoofdstuk 4.05 - Gebruik van vacuumtanks voor afvalstoffen

Deel 5 - Verzendingsprocedures

Hoofdstuk 5.01 - Verzendingsprocedures
Hoofdstuk 5.02 - Kenmerken en etiketteren
Hoofdstuk 5.03 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken
Hoofdstuk 5.04 - Documentatie
Hoofdstuk 5.05 - Bijzondere bepalingen

Deel 6 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten voor los gestort vervoer (IBC’s – Intermediat Bulk Containers), van de grote verpakkingen, van de tanks en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan

Hoofdstuk 6.01 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen en de beproevingen die ze moeten ondergaan
Hoofdstuk 6.02 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van drukrecipiënten, spuitbussen (aerosolen), recipiënten, klein, met gas (gaspatronen) en patronen voor brandstofcellen die een brandbaar vloeibaar gemaakt gas bevatten, en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Hoofdstuk 6.03 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen voor stoffen (categorie a) van de klasse 6.2 en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Hoofdstuk 6.04 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de colli voor stoffen van klasse 7, tot de beproevingen die ze moeten ondergaan, tot hun goedkeuring en tot de goedkeuring van deze stoffen
Hoofdstuk 6.05 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote recipiënten voor los gestort vervoer (IBC’s) en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Hoofdstuk 6.06 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote verpakkingen en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Hoofdstuk 6.07 - Voorschriften met betrekking tot het ontwerp en de constructie van mobiele tanks en de UN-gascontainers met meerdere elementen (MEGC’s – Multiple Element Gas Containers) en tot de controles en beproevingen die ze moeten ondergaan.
Hoofdstuk 6.08 - Voorschriften met betrekking tot de constructie, de uitrusting, de goedkeuring  van het prototype, de beproevingen en controles, en de kenmerking van tankwagens, afneembare tanks, tankcontainers en wissellaadtanks, waarvan de houders vervaardigd zijn uit metaal, evenals van batterijwagens en gascontainers met meerdere elementen (MEGC’s)
Hoofdstuk 6.09 - Voorschriften met betrekking tot het ontwerp, de constructie, de uitrusting, de goedkeuring van het type, de beproevingen en controles, en de kenmerking van tankcontainers en ook wissellaadtanks uit vezelversterkte kunststof.
Hoofdstuk 6.10 - Voorschriften met betrekking tot de constructie, de uitrusting,de goedkeuring van het prototype, de beproevingen en de kenmerking van vacuumtanks voor afvalstoffen
Hoofdstuk 6.11 - Voorschriften met betrekking tot het ontwerp en de constructie van containers voor los gestort vervoer en de beproevingen die ze moeten ondergaan.

Deel 7 - Voorschriften betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het laden, het lossen en de behandeling

Hoofdstuk 7.01 - Algemene voorschriften
Hoofdstuk 7.02 - Voorschriften voor het colli-vervoer
Hoofdstuk 7.03 - Voorschriften voor het los gestort vervoer
Hoofdstuk 7.04 - Voorschriften voor het vervoer in tanks
Hoofdstuk 7.05 - Voorschriften betreffende het laden, het lossen en de behandeling
Hoofdstuk 7.06 - Voorschriften betreffende het verzenden als expresgoed
Hoofdstuk 7.07 - Het vervoer van gevaarlijke stoffen als handbagage of als geregistreerde bagage of in en op voertuigen (begeleide autotrein)

Niet-officieel deel van het RID

/nl/binaries/1_Titre_RID_2015_tcm466-260922.pdf