Gemeenschappelijke praktijken

De Veiligheidsvoorschriften voor de Exploitatie van SpoorwegInfrastructuur (VVESI) was de operationele regelgeving van de infrastructuurbeheerder en met de implementatie van het plan om de nationale regels te verminderen, werd de VVESI, onder andere, vervangen door een nieuwe regelgeving opgesteld door de infrastructuurbeheerder, de Reglementering en Documentatie voor de Exploitatie van de Infrastructuur (RDEI). Een deel van de onderwerpen uit de VVESI die exclusief onder de verantwoordelijkheid van de infrastructuurgebruikers vielen, werd niet in de RDEI opgenomen. De verdwijning van de VVESI resulteerde daarom in de overdracht van deze onderwerpen naar de spoorwegondernemingen en hun Safety Management System (SMS).

 

Aangezien de spoorwegondernemingen bedenkingen hadden aangaande de overdracht van deze onderwerpen, (met name het feit dat deze overgedragen onderwerpen het verlies van een gemeenschappelijke aanpak en een toename van de risico's van de linken in het kader van partnerschap en onderaanneming kunnen veroorzaken), gaf de DVIS een opdracht aan het adviesbureau van Arthur D. Little die de relevante documenten analyseerde en verschillende werkgroepen met de volledige sector organiseerde. Dit heeft geleid tot het opstellen van niet-bindende documenten. Het doel was om documenten van “gemeenschappelijke praktijken” (GP’s) op te stellen op basis van de onderwerpen die van de VVESI naar de infrastructuurgebruikers werden overgebracht, terwijl de infrastructuurgebruikers hun mening konden geven en wijzigingen konden voorstellen. Op deze manier laat het opstellen van de GP’s een gemeenschappelijk referentiekader toe wanneer de VVESI verdwijnt.

 

Het gerealiseerde werk heeft het mogelijk gemaakt om GP’s te maken voor 5 onderwerpen die als prioriteiten werden beschouwd. Deze 5 documenten aangaande de gemeenschappelijke praktijken zijn daarom het product van de sector en zijn geschreven op basis van:

  • de onderwerpen die van de VVESI naar de infrastructuurgebruikers zijn overgebracht;
  • de wijzigingsvoorstellen vanuit de sector. De sector heeft voorstellen gedaan voor wijzigingen m.b.t. de onderwerpen die vanuit de VVESI naar de infrastructuurgebruikers zijn overgebracht. Deze voorgestelde wijzigingen werden tijdens de werkgroepen besproken en werden enkel aangenomen als de infrastructuurgebruikers het er unaniem over eens waren.

 411 – GP Voorschriften voor treinen (PDF, 207.36 KB)

 431 – GP Schouwing van treinen (PDF, 270.99 KB)

 541 – GP Rangeringen (PDF, 209.88 KB)

 551 – GP Maatregelen te nemen in geval van een ongeval, obstakel, incident of nood (PDF, 175.05 KB)

 

Rekening houdend met de gezondheidscrisis (coronavirus) ten tijde van de opdracht van Arthur D. Little, die een deel van de uitwisselingen tijdens de werkgroepen zou kunnen belemmeren, evenals het evoluerende karakter van de gemeenschappelijke praktijken, is de DVIS van plan een nieuwe opdracht op te starten ter ondersteuning van de sector, gericht op het definiëren van een proces voor het beheer en de implementatie van documenten van de gemeenschappelijke praktijken.