Formulier delen van resultaten

Het delen van resultaten vindt 2 keer per jaar plaats.


Gelieve volgend formulier (of het vereenvoudigd formulier) in te vullen en naar de DVIS (caroline.bailleux@nsarail.fgov.be) te sturen voor 31 jullie betreffende de resultaten van januari tot juni. Vervolgens kan u hetzelfde formulier invullen voor de maanden juli tot december en verzenden naar de DVIS voor 31 januari van het volgende jaar.


De DVIS houdt de resultaten bij en zal ze 2 keer per jaar presenteren aan het Veiligheidsoverleg.