Veiligheidscertificaat (A-B)

Om toegang te krijgen tot het Belgische spoorwegnet moet elke spoorwegonderneming eerst in het bezit zijn van een vergunning van spoorwegonderneming, een veiligheidscertificaat en beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteiten (treinpaden). Het veiligheidscertificaat bestaat uit een deel A geldig binnen de Europese Unie met betrekking tot het veiligheidsbeheersysteem en een deel B geldig in België met betrekking tot de netwerk specifieke eisen.

Veiligheidscertificaat - deel A

Het veiligheidscertificaat deel A is een certificering die bevestigt dat het veiligheidsbeheersysteem van de spoorwegonderneming voldoet aan de van toepassing zijnde Europese en nationale criteria. Dit certificaat bewijst dat de ingezette middelen, de organisatie en de procedures die door de spoorwegonderneming tot stand zijn gebracht, voldoen om de risico’s te beheersen en haar activiteiten veilig te laten verlopen. Het Europees geldende veiligheidscertificaat deel A wordt aangevraagd bij en afgeleverd door de Belgische veiligheidsinstantie, maar ook bij en door de veiligheidsinstantie van een andere EU-lidstaat.

Veiligheidscertificaat – deel B

Het veiligheidscertificaat deel B is een certificering die aangeeft dat de voorzieningen van de spoorwegonderneming voldoen aan de specifieke eisen om veilig op het Belgische net te kunnen opereren. De eisen kunnen betrekking hebben op technische voorwaarden, nationale veiligheidsvoorschriften en op criteria van het veiligheidspersoneel en het gebruikte rollend materieel.

Het veiligheidscertificaat deel B voor het Belgische spoorwegnetwerk kan enkel worden aangevraagd en verstrekt door de Belgische Veiligheidsinstantie. Hier onderaan vindt u ook een lijst van de spoorwegondernemingen die in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat - deel B voor België.

Aanvraagdossier indienen

U vindt hierover meer informatie in de "praktische handleiding voor het verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor spoorwegondernemingen".

Voor vragen of bijkomende inlichtingen over de certificatie van spoorwegondernemingen kan u terecht op: info@nsarail.fgov.be.