Veiligheidscertificaat

Om toegang te krijgen tot het Belgische spoorwegnet moet elke spoorwegonderneming eerst in het bezit zijn van een vergunning van spoorwegonderneming, een veiligheidscertificaat en beschikbare spoorweginfrastructuurcapaciteiten (treinpaden).

Uniek veiligheidscertificaat (UVC)

Het uniek veiligheidscertificaat toont aan dat de spoorwegonderneming haar veiligheidsbeheersysteem heeft opgezet en in staat is te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals bedoeld in artikel 10, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/798 .

Het uniek veiligheidscertificaat is geldig voor een bepaald exploitatiegebied, d.w.z. een netwerk of netwerken op het grondgebied van één of meerdere lidstaten, waar de spoorwegonderneming voornemens is om activiteiten uit te voeren.

Afhankelijk van het door de spoorwegonderneming beoogde exploitatiegebied kan de bevoegde instantie voor de afgifte van het certificaat het Spoorwegbureau van de Europese Unie of de bevoegde nationale veiligheidsinstantie zijn:

  • Indien de activiteit alleen in België wordt uitgeoefend, heeft de spoorwegonderneming de keuze om haar aanvraag te laten onderzoeken door het Spoorwegbureau van de Europese Unie of door DVIS.
  • Indien de spoorwegonderneming ook in een andere lidstaat actief wil zijn, moet zij haar aanvraag laten onderzoeken door het Spoorwegbureau van de Europese Unie, dat als enige bevoegd is om het veiligheidscertificaat af te leveren. Daarbij zullen de nationale aspecten van de aanvraag door de DVIS worden beoordeeld.

Veiligheidscertificaat – deel A en deel B

Spoorwegondernemingen met een A- of B-veiligheidscertificaat dat vóór 31 oktober 2020 in België is afgegeven overeenkomstig Richtlijn 2004/49 hoeven alleen naar een UVC over te stappen in geval van vernieuwing of ingrijpende wijziging van het type, de omvang of het exploitatiegebied. Buiten deze gevallen heeft de omschakeling bij de inwerkingtreding van het 4e pakket geen invloed op de geldigheid van deze veiligheidscertificaten. Deze blijven geldig tot hun einddatum, tenzij de houder ervan vrijwillig afstand doet van deze veiligheidscertificaten middels een uniek veiligheidscertificaat dat het betrokken exploitatiegebied bestrijkt.

Aanvraagdossier indienen

U vindt hierover meer informatie in de "praktische handleiding voor het verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor spoorwegondernemingen".

Voor vragen of bijkomende inlichtingen over de certificatie van spoorwegondernemingen kan u terecht op: info@nsarail.fgov.be.