Vergunning treinbestuurder

Vergunning van treinbestuurder - Europees model

De bestuurders van spoorvoertuigen op het netwerk van Infrabel moeten in het bezit zijn van een vergunning van treinbestuurder conform het Europese communautaire model. In België is het de “Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen” die de vergunning van treinbestuurder Europees model afgeeft.

De vergunning van treinbestuurder kan worden aangevraagd

  • in eigen persoon door de aanvrager;
  • digitaal via tussenkomst van een spoorwegonderneming of van de infrastructuurbeheerder.

Aanvraag van een vergunning

De procedure om een vergunning van treinbestuurder aan te vragen, om deze te wijzigen, bij te werken, te hernieuwen, een duplicaat ervan aan te vragen, staat vermeld in een praktische handleiding.

Praktische handleiding voor de aanvraag van een Europese vergunning voor treinbestuurder.

Vergunning van treinbestuurder - Belgisch model

Vanaf 29 oktober 2018 zijn de treinbestuurdersvergunningen Belgisch model niet langer geldig.