Psycho-medische centra

Conform de bepalingen van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex moet iedere treinbestuurder de lichamelijke en bedrijfspsychologische geschiktheid bezitten die vereist zijn voor het besturen van een trein.

Een kandidaat-treinbestuurder moet zijn lichamelijke en bedrijfspsychologische geschiktheid aantonen door met goed gevolg een medische keuring en een bedrijfspsychologisch onderzoek te ondergaan. Deze periodieke onderzoeken en/of keuringen van treinbestuurders worden uitgevoerd door een door de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen erkend Centrum voor medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken.

Erkenning aanvragen

Om deze erkenning als Centrum voor medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders te verkrijgen, moet de aanvrager in een dossier aantonen dat hij de bepalingen van de voornoemde wet en van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken, naleeft.

Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken voor de treinbestuurders.