Opleidingcentra

Conform de bepalingen van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex moet iedere treinbestuurder de kwalificaties te bezitten die vereist zijn voor het besturen van een trein.

De opleiding van treinbestuurders omvat een deel dat betrekking heeft op de vergunning van treinbestuurder, dat handelt over de algemene vakkennis, en een deel dat betrekking heeft op het bevoegdheidsbewijs, dat handelt over de specifieke vakkennis.

De opleidingstaken en examens die betrekking hebben op de algemene vakkennis, de vakkennis betreffende de infrastructuur, de taalkennis, de vakkennis met betrekking tot het rollend materieel worden verricht door een door de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen erkend opleidingscentrum.

Erkenning aanvragen

Om deze erkenning als opleidingscentrum voor treinbestuurders te verkrijgen, moet de aanvrager in een dossier aantonen dat hij de bepalingen van de voornoemde wet en van het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra naleeft.

Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor treinbestuurders.