Examinator

De examens in verband met de algemene vakkennis, de vakkennis betreffende de infrastructuur, de taalkennis, de vakkennis met betrekking tot het rollend materieel worden afgenomen door een door de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen erkend examinator.

De DVIS kan de opleidingscentra belasten met de erkenning van hun eigen examinatoren voor wat betreft de examens in verband met de vakkennis betreffende de infrastructuur, de taalkennis, de vakkennis met betrekking tot het rollend materieel en op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de wettelijke bekwaamheidsvereisten.
 

Erkenningsaanvraag

Om de erkenning door de DVIS als examinator voor treinbestuurders te verkrijgen, moet de aanvrager in een dossier aantonen dat hij dat hij de bepalingen van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra naleeft. De erkenningsaanvraag moet bij de DVIS worden ingediend door de persoon zelf of in diens naam door de werkgever.

Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als examinator voor treinbestuurders.